donderdag, 25. augustus 2016 - 8:01 Update: 25-08-2016 8:06

Bouwondernemers optimistisch over groei werkgelegenheid

Bouwondernemers optimistisch over groei werkgelegenheid
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Mede onder invloed van de verder oplevende woningmarkt groeide de toegevoegde waarde van de bouw in het tweede kwartaal met 6,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. 'Daarmee was het de sterkst groeiende bedrijfstak', meldt CBS donderdag.

Optimisme

De cijfers zorgen voor optimisme bij de bouwers. Niet eerder waren die zo positief over hun orderportefeuille en de verwachte werkgelegenheid. 'Veel bouwondernemers verwachten dan ook in de komende maanden meer personeel aan te nemen', aldus CBS.

Verwachtingen groei werkgelegenheid niet eerder zo hoog

Het vertrouwen van bouwondernemers komt in het derde kwartaal dicht in de buurt van het hoogste niveau, dat begin van dit jaar werd bereikt. Een meerderheid verwacht dat de omzet in het komende kwartaal groeit en per saldo verwacht bijna een kwart van de ondernemers dat de personeelssterkte toeneemt. 

Sinds begin 2009 is de werkgelegenheid in de bouw bijna onafgebroken gedaald. In het tweede kwartaal nam het totaal aantal banen in de bouw, na opnieuw een jaar van daling, niet verder af en kwam uit op 507 duizend. Het aantal banen in de bouw is nog altijd ruim 100 duizend minder dan eind 2008. 

Een voorbode van de groei in personeel is de toename van het aantal vacatures in het tweede kwartaal. Bouwondernemers verwachten dat dit aantal in de komende maanden nog verder zal toenemen. De vacature-indicator, die verschillende verwachtingen van ondernemers over werkgelegenheid combineert, heeft sinds de start van de meting in 1998 niet zo hoog gestaan. Bij een toenemend aantal bedrijven wordt de productie belemmerd als gevolg van een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Grootste omzetgroei bij gespecialiseerde bouw

Al zeven kwartalen achtereen is de omzet van de bouw toegenomen. De stijging in het tweede kwartaal was 3,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, waarin een zeer sterke groei optrad. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2015 liep het gunstige lage btw-tarief af. Van de drie belangrijkste sectoren in de bouw steeg de omzet van de gespecialiseerde bouw het hardst (5,0 procent).

Toekomstige bouwproductie: vergunningverlening nieuwbouwwoningen afgenomen
Een kanttekening bij de positieve ontwikkelingen is dat de stijging van het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend vooralsnog niet doorzet. 

Het aantal bouwvergunningen dat wordt verleend is een belangrijke aanwijzing voor toekomstige bouwactiviteiten. In het eerste en tweede kwartaal van 2015 herstelde het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend zich ten opzichte van de magere jaren ervoor, al bleef het ver verwijderd van het niveau van vlak voor de crisis.

Categorie:
Provincie: