woensdag, 4. januari 2017 - 21:16 Update: 04-01-2017 21:17

Centrum Delfzijl krijgt in 2018 een compleet gezondheidscentrum

Centrum Delfzijl krijgt in 2018 een compleet gezondheidscentrum
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Delfzijl

In 2018 zal in het centrum van Delfzijl een compleet gezondheidscentrum worden ingericht waar patiënten terecht kunnen voor uiteenlopende diensten op het vlak van gezondheidszorg. De dienstverlening in het nieuwe centrum zal bestaan uit huisartsen Delfzijl Noord, fysiotherapie Fysiodelta en apotheek Wildersgang. De Stichtying Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN) zal voorzien in de moge-lijkheid tot het maken van röntgenfoto's en echo's. Ook brengt het Ommelander Ziekenhuis Groningen er een servicepunt in onder. Daarnaast overweegt de gemeente een punt in te richten voor onder-steuning van inwoners voor bijvoorbeeld zorg, welzijn, participatie en jeugdhulp.

Servicepunt Ommelander Ziekenhuis

'Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling en de samenwerking van zoveel partijen daarin,' is de reactie van burgemeester Gerard Beukema. 'Voor onze inwoners biedt het gezondheidscentrum een plek waar dichtbij goede zorg beschikbaar blijft. Het Ommelander Ziekenhuis vervult daarmee haar eerder gedane belofte.'

Met het sluiten van locatie Delfzicht in de loop van 2018 wordt het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda de plek voor veel ziekenhuiszorg. In het servicepunt in het nieuwe gezondheidscentrum zullen consulten en controleafspraken met diverse medisch specialisten plaatsvinden voor patiënten uit de regio Appingedam-Delfzijl. Het inrichten van servicepunten past in een bredere aanpak van het Ommelander Ziekenhuis om haar zorg dichter bij patiënten te brengen. Het ziekenhuis verwacht in de toekomst op meer plaatsen in Noord- en Oost-Groningen servicepunten te starten.

Koppeling medisch en sociaal

Huisartsengroep Noord, fysiotherapie Fysiodelta en apotheek Wildersgang blijven hun zorg in Delfzijl Noord aanbieden; de bestaande zorgfaciliteiten blijven daar beschikbaar. Daarnaast zijn zij allen partner in het nieuwe gezondheidscentrum in het centrum van Delfzijl. De koppeling tussen eerstelijnszorg en specialistische zorg kan daar nu plaatsvinden. Ook is het de bedoeling dat er een verbinding wordt gemaakt tussen medische zorg en sociale zorg. Dat betekent dat inwoners in het nieuwe gezondheidscentrum terecht kunnen voor vragen over bijvoorbeeld wonen, financiën, gezondheid, daginvulling, sociale relaties, gezin en opvoeding.

Locatie voormalig postkantoor

Met ontwikkelaar Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN) zijn afspraken gemaakt om het voormalige postkantoor aan het plein Molenberg te ontwikkelen als de plek voor het nieuwe gezondheidscentrum. Deze locatie is uitermate geschikt omdat het bij de ruime parkeerplaats van het plein Molenberg is gelegen, in het centrum ligt en vlakbij de woonservicezone is die de gemeente zal ontwikkelen op de kop van het centrum.

Ondertekening intentieverklaring

De betrokken partijen ondertekenen op woensdag 30 november een intentieverklaring waarin de samenwerking is vastgelegd. Daarbij zijn de volgende personen aanwezig: Rik Kuipers (huisartsengroep Noord), Alfred Feikens (Fysiodelta), Hilde Otterman (Apotheek Wildersgang), Everhard Telkamp (SEDN), Francisca van der Pol (Ommelander Ziekenhuis) en burgemeester Gerard Beukema (gemeente Delfzijl). Na ondertekening van de intentieverklaring gaat de ontwikkelaar met alle partijen om tafel om hun wensen te inventariseren en het pand te herontwikkelen.

De initiatiefnemers van deze ontwikkeling (huisartsen, fysiotherapeuten en apotheek) hebben de ambitie een aanvulling te zijn op het bestaande zorgaanbod in Delfzijl en omgeving; zij hebben niet de ambitie daarmee te concurreren. Ook staan de partijen open om onder regie van SEDN het gesprek aan te gaan met zorgaanbieders die zich op enigerlei wijze aan dit initiatief zouden willen verbinden of daarmee zouden willen samenwerken. 

Categorie:
Provincie: