woensdag, 15. februari 2017 - 16:14 Update: 15-02-2017 16:29

Pasfoto met vergiet op hoofd terecht geweigerd voor rijbewijs

Pasfoto met vergiet op hoofd terecht geweigerd voor rijbewijs
Foto: Archief EHF
Eindhoven

Een pasfoto van een Eindhovenaar, die een vergiet op zijn hoofd heeft, is terecht geweigerd voor de aanvraag van een vernieuwing van een rijbewijs. Dit heeft de rechtbank Oost-Brabant woensdag bekendgemaakt.

'De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de pasfoto die de man stuurde, waarop hij is afgebeeld met een vergiet op zijn hoofd, niet aan de vereisten voldoet', aldus de rechtbank.

Pastafari

De man diende de aanvraag voor vernieuwing van zijn rijbewijs in februari 2016 in en stuurde daarvoor de bewuste pasfoto mee. Het vergiet op de foto geeft volgens de man uiting aan het “pastafarisme” en laat zien dat de drager een “pastafari” is, zoals leden van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster zichzelf noemen. 

De burgemeester van Eindhoven liet eind februari weten dat hij de aanvraag niet in behandeling zal nemen. De man ging tegen dit besluit in bezwaar, maar de burgemeester verklaarde dat bezwaar in juni ongegrond. De man stapte vervolgens naar de rechter.

De burgemeester zegt dat de aanvraag in de eerste plaats buiten behandeling moet worden gesteld omdat het rijbewijs van de man nog geldig is tot september 2018 en de Wegenverkeerswet geen ruimte biedt om het rijbewijs al zo ver voor het verstrijken van de geldigheidstermijn te vernieuwen. Daarnaast stelt de burgemeester dat de leer van de Kerk niet aangemerkt kan worden als een geloofs- of levensovertuiging. 

Kerk van het Vliegend Spaghettimonster

Volgens de man mocht zijn aanvraag niet buiten behandeling worden gesteld met als reden dat zijn huidige rijbewijs nog geldig is. Dit zou nergens terug te vinden zijn in de wet. Verder stelt de man dat hij volgens zijn geloofs- of levensovertuiging zijn hoofd moet bedekken. De burgemeester heeft volgens hem daarom onterecht zijn beroep op de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) verworpen waarin staat dat op basis van je geloofsovertuiging je hoofd bedekt mag zijn op foto’s voor onder meer je rijbewijs. 

Oordeel

De rechtbank constateert dat in de Wegenverkeerswet wordt aangenomen dat er om verlenging van het rijbewijs wordt verzocht als de geldigheidsduur (bijna) is verstreken. Anders dan de burgemeester stelt, kan hieruit echter niet worden afgeleid dat niet in een eerder stadium om verlenging gevraagd kan worden. 

Op grond daarvan mocht de burgemeester de aanvraag dus niet buiten behandeling laten. De rechtbank oordeelt verder dat de leer van de Kerk, volgens de maatstaf van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), niet getuigt van voldoende serieusheid om aangemerkt te kunnen worden als godsdienst of levensbeschouwing in de zin van de PUN. 

'Niet serieus'

Daarbij komt dat de man op zitting niet in staat bleek diverse vragen van de rechtbank over de inhoud van zijn geloof zelfstandig te beantwoorden. Er is dan ook niet gebleken van een serieuze beleving van een geloof of levensbeschouwing bij de man. De burgemeester heeft de aanvraag op grond van de PUN daarom terecht buiten behandeling gelaten.

Categorie:
Provincie: