dinsdag, 7. maart 2017 - 14:24

In hoger beroep tot 6 jaar cel geëist in Andes-zaak

In hoger beroep tot 6 jaar cel geëist in Andes-zaak
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De advocaat-generaal (OM) in Amsterdam heeft in hoger beroep tegen hoofdverdachte Danny K. zes jaar cel geëist wegens witwassen van ruim vijf miljoen euro, dwang, bedreigingen en het leiding geven aan een criminele organisatie. Zijn partner en ex-partners hoorden onvoorwaardelijke straffen van respectievelijk twaalf maanden, 24 maanden en negen maanden cel tegen zich eisen wegens (gewoonte)witwassen. Tegen twee andere deelnemers van de criminele organisatie werden celstraffen van negen maanden en een celstraf van twee maanden voorwaardelijk met 180 uur taakstraf geëist.

ndes is een langjarig onderzoek geweest. Het onderzoek heeft verschillende verdachten opgeleverd, waaronder hoofdverdachte Danny K. In de visie van de advocaat-generaal is er voldoende bewijs dat K. mede leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie, die gericht was op witwassen en het plegen van geweldsmisdrijven. ‘’Verdachte waande zich onaantastbaar en pleegde strafbare feiten in een sfeer van intimidatie en geweld.’’ Ook heeft K. op grote schaal en structureel geld van criminele herkomst witgewassen. Er is volgens de advocaat-generaal ook voldoende bewijs in het dossier aanwezig dat twee ex-vriendinnen en de partner van K. op aanzienlijke schaal gelden hebben witgewassen. In de kern komt het verwijt van het OM aan hen neer op dat zij hebben geprofiteerd van gelden die K. door misdrijf had verkregen en dat ze hem in staat stelden van zijn crimineel geld te profiteren. K. onderhield zijn exen en huidige partner door de bijvoorbeeld de huur te betalen, auto’s voor ze te regelen en dure vakanties te betalen. Zij profiteerden daarvan. ‘’Witwassen tast het financiële en economische verkeer aan en vormt zo een bedreiging voor de maatschappelijke orde’’ aldus de advocaat-generaal.

De rechtbank veroordeelde K. tot 4,5 jaar cel. Het OM en de verdachte stelden hoger beroep in. Het hoger beroep van het OM richt zich tegen enkele juridische punten en de hoogte van de opgelegde straf door de rechtbank.

De advocaat-generaal is van mening dat de elf feiten op de tenlastelegging van K. bewezen kunnen worden en dat om die reden een hogere straf op zijn plaats is. “K. heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal ernstige misdrijven. Naast het witwassen van miljoenen gaat het ook om dwang en bedreiging. Dit zijn misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid. De ernst daarvan is gelegen in het feit dat de dader een ander op ontoelaatbare wijze (bijvoorbeeld door bedreiging) beperkt in zijn of haar vrijheid van handelen, ongeacht de relatie waarin dat plaatsvindt. Het valt de verdachte kwalijk te nemen dat hij anderen hun handelingsvrijheid heeft willen afnemen door hen dwingend zijn wil op te leggen, daarbij geen tegenspraak heeft geduld, en de schuld ook nog buiten zichzelf zoekt. Ook ten aanzien van de vrouwen vindt de advocaat-generaal dat onvoorwaardelijke celstraffen op zijn plaats zijn. “De basis bij witwassen is dat criminelen niet mogen profiteren van opbrengsten van illegale activiteiten. En ook andere mogen daar niet van profiteren. In deze zaak zien we een aantal vrouwen dat riant geleefd heeft van crimineel geld, zonder zich maar op enigerlei wijze te bekreunen over de achterliggende ellende.”

Een andere verdachte in de Andes-zaak was Dick V., die Willem H. op een terras een gebroken kaak heeft geslagen. Hij kreeg voor dit feit van de rechtbank drie jaar cel. V. heeft z’n beroep ingetrokken en maakt om die reden geen deel meer uit van de zaak in hoger beroep. Ook Willem H. maakte als verdachte onderdeel uit van de Andes-zaak wegens de bedreiging van Peter R. de Vries. Die zaak is echter afgesplitst en is inmiddels ook afgedaan.

Categorie:
Provincie: