maandag, 13. maart 2017 - 8:06 Update: 13-03-2017 15:57

Man moet alle 280 door hem in gracht uitgezette goudvissen er weer uithalen

Veenendaler die gracht wilde opfleuren moet 280 goudvissen terugvangen
Foto: Archief EHF
Veenendaal

De man die vorig jaar in 280 goudvissen in de Veenendaalse Brouwersgracht uitzette, moet ze binnen een maand allemaal weer terugvangen.

Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) namens staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken bepaald, na een handhavingsverzoek van de stichting platform Stop invasieve exoten. RVO.nl verwacht dat de goudvissen zich dit jaar gaan voorplanten, terwijl ze mogelijk negatieve effecten hebben op de inheemse fauna, zoals de kroeskarper.

Een inwoner van Veenendaal zette vorig voorjaar 280 goudvissen uit in de Brouwersgracht, om de buurt wat op te fleuren. Blijkens artikelen in de Gelderlander en het Algemeen Dagblad was de gemeente aanvankelijk vanwege mogelijke problemen met onderhoud en beheer van de gracht niet zo blij met dit burgerinitiatief, maar uiteindelijk vond men dat ze wel mochten blijven.

“De gemeente Veenendaal besefte kennelijk niet dat het uitzetten van dieren in de natuur verboden was op grond van de Flora- en faunawet, en ook op basis van de nieuwe Wet natuurbescherming,” aldus Wilfred Reinhold van het platform Stop invasieve exoten.

“Naar aanleiding van de berichtgeving heeft het platform bij RVO.nl verzocht om tegen deze man handhavend op te treden, en dat verzoek is nu gehonoreerd.   RVO.nl heeft vastgesteld dat er sprake is van “uitzetten in de natuur”, aangezien de Brouwersgracht de functie heeft om hemelwater af te voeren naar het Omleidingskanaal, dat weer in verbinding staat met de Grift en het Valleikanaal.

Angst voor voortplanting

De experts die door RVO.nl geraadpleegd zijn, verwachten op basis van het formaat van de vissen dat die zich reeds in het komende seizoen zullen voorplanten. Zij zijn tevens van mening dat de goudvissen negatieve effecten kunnen hebben voor de inheemse fauna, onder meer door kruising met de in de regio aanwezige kroeskarper. Door deze zogeheten hybridisatie verdwijnt deze inheemse vissoort op den duur. RVO.nl draagt de Veenendaler dan ook op om vóór 9 april alle goudvissen in de Brouwersgracht terug te vangen. Indien hij daar geen gehoor aan geeft, zal RVO.nl de vissen  op zijn kosten uit de gracht laten verwijderen.” 

Categorie:
Provincie: