maandag, 20. maart 2017 - 20:07 Update: 21-03-2017 8:38

Utrecht gaat tippelzone verplaatsen en behouden

Utrecht wil tippelzone behouden
Foto: fbf
Utrecht

De gemeente Utrecht heeft in principe besloten de tippelzone aan de Europalaan te verplaatsen per 1 januari 2020.

Doordat de gemeente in de Merwedekanaalzone een stadswijk met ongeveer 6.000 tot 10.000 woningen wil realiseren, kan de tippelzone niet op de huidige plek blijven. De gemeente gaat op zoek naar een geschikte andere locatie voor de nieuwe tippelzone. Zij let daarbij op de fysieke, veiligheids- en gezondheidsaspecten en op wat er nodig is voor goede inpassing van de zone in de buurt. Uit de lijst mogelijke locaties worden drie tot vijf kansrijke locaties gekozen om te bespreken met bewoners en andere belanghebbenden in de buurt van de mogelijke plekken. Hierna komt een voorstel aan de raad voor mogelijke definitieve locaties.

De nieuwe locatie moet uiterlijk 1 januari 2020 beschikbaar zijn en het sluiten van de oude zone en de overgang naar de nieuwe tippelzone moet naadloos op elkaar aansluiten. De nieuwe tippelzone, huiskamer en afwerkplekken moeten goed in de omgeving passen. Ook bereikbaarheid, sociale en fysieke veiligheid en de interactie van de zone en bezoekers in relatie tot de buurt zijn belangrijk bij de locatiekeuze.

De tippelzone aan de Europalaan (‘De Baan’) heeft de afgelopen dertig jaar goed gefunctioneerd. Er is aandacht voor de veiligheid van sekswerkers door toezicht op de tippelzone en de afwerkplekken, er is zorg voor de gezondheid, de overlast voor de omgeving is beperkt en slachtofferschap van mensenhandel komt nagenoeg niet voor. Op basis van deze ervaringen kiest het college van B en W voor een maximale inspanning om de tippelzone te verplaatsen. 

Categorie:
Provincie: