woensdag, 29. maart 2017 - 17:41 Update: 29-03-2017 17:43

Rechtbank verklaart verzet FNV splitsing Holland Casino ongegrond

Rechtbank verklaart verzet FNV splitsing Holland Casino ongegrond
Foto: Archief EHF
Den Haag

Holland Casino mag zichzelf opsplitsen in een stichting en een naamloze vennootschap. Dat is het oordeel woensdag van de rechtbank Den Haag in een rechtszaak die de vakbond FNV was gestart om dat te voorkomen.

Holland Casino is van plan tot splitsing over te gaan van Holland Casino als splitsende stichting en Holland Casino N.V. als verkrijgende vennootschap. De FNV is in verzet gekomen tegen dat voorstel. De rechtbank heeft het verzet ongegrond verklaard.

Oordeel rechtbank

In deze procedure kan de rechter alleen de bezwaren tegen de splitsing beoordelen. De bezwaren tegen een mogelijke privatisering van Holland Casino zijn dus juridisch gezien niet relevant. Het is namelijk op grond van de wet toegestaan om bij splitsing van een stichting een naamloze vennootschap op te richten.

CAO en sociaal plan

FNV verzoekt Holland Casino te gebieden om waarborgen te verstrekken in de vorm van een CAO en Sociaal Plan. Dat zijn echter door FNV gewenste arbeidsvoorwaarden, waarvoor zij geen waarborg kan afdwingen. Bovendien zal de splitsing geen wijziging brengen in de vermogenstoestand van Holland Casino.

Categorie:
Provincie: