dinsdag, 16. mei 2017 - 12:19 Update: 16-05-2017 13:31

Nationale parlementen mogen zich ook uitspreken over handelsverdragen

Nationale parlementen mogen zich ook uitspreken over handelsverdragen
Foto: Archief FBF.nl
Luxemburg

Nationale parlementen moeten ook instemmen met handelsakkoorden als de Europese Unie daarin afspraken maakt over de beslechting van geschillen tussen overheden en investeerders.

De Europese Unie heeft dus niet langer de exclusieve bevoegdheid voor het afsluiten van handelsverdragen met andere landen. In een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg staat dat nationale parlementen zich moeten kunnen uitspreken over het sluiten van bepaalde handelsverdragen. Dit schrijven verschillende media dinsdag.

De Europese Commissie was van mening dat een handelsakkoord met Singapore niet aan nationale parlementen hoefde te worden voorgelegd. In dat akkoord waren ook belangrijke passages opgenomen over investeringen en geschillenbeslechting als er conflicten zouden ontstaat tussen investeerders en overheden. Maar de Europese Commissie moet de handelspolitiek gaan veranderen. De passages over investeringen en geschillenbeslechting moeten uit de handelsverdragen gehaald worden  Dat verkleint het risico dat handelsverdragen helemaal worden verworpen.

Veel commotie over geschillenbeslechting

Er was in de afgelopen jaren juist veel commotie over de geschillenbeslechting. Actiegroepen namen handelsakkoorden met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP)  onder vuur, omdat zij vreesden dat multinationals nationale wetgeving onderuit konden halen. De advocaat -generaal kwam in december met een veel langere lijst van handelskwesties die hij aan de nationale parlementen wilde overlaten. Maar daarin ging het Hof niet mee. Het is uitzonderlijk dat het Hof het advies van de advocaat-generaal niet overneemt. Het vorig jaar gesloten handelsverdrag met Canada (CETA) is ook zo'n breed handelsakkoord De lidstaten besloten - onder druk van protesten tegen het handelsakkoord - dat CETA wel door de nationale en regionale parlementen moet worden goedgekeurd. CETA kent een geschillenregeling voor investeerders die menen dat zij worden benadeeld door nationaal beleid.