woensdag, 2. augustus 2017 - 8:04 Update: 02-08-2017 8:08

Met smartphone achter het stuur net zo zwaar straffen als met drank

Met smartphone achter het stuur net zo zwaar straffen als met drank
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Het gebruik van een smartphone achter het stuur moet veel zwaarder bestraft worden. Dat bepleit Veilig Verkeer Nederland in een brief over roekeloos rijden aan demissionair minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie.

VVN vraagt minister Blok van Veiligheid en Justitie haast te maken met wetgeving die roekeloos rijden zwaarder bestraft

Veilig Verkeer Nederland heeft in een brief aan dhr. Blok, minister van Veiligheid en Justitie, aangedrongen op het invoeren van de wetgeving die roekeloze weggebruikers zwaarder en sneller zal bestraffen. ln de wet moet overdu¡del¡jk worden gemaakt wanneer er sprake is van roekeloosheid. Wat Veilig Verkeer Nederland betreft zijn rijden onder invloed, rijden met een absurd hoge snelheid en zeker ook het gebruik van smartphones tijdens verkeersdeelname nadrukkelijk vormen van roekeloos rijgedrag. Smartphonegebruik en beeldschermgebruik tijdens verkeersdeelname is sterk in opmars en zou dan ook net zo zwaar bestraft moeten worden als rijden onder invloed en het rijden met een te hoge snelheid.

Bij het ministerie van lnfrastructuur en Milieu, de ANWB en andere organisaties en last but not least onze partners lnterpolis, KPN, Samsung en Safedrivepod wordt hard gewerkt om het preventiebeleid steviger te maken. Wij hebben echter een deugdelijke en effectieve handhaving en wetgeving nodig die helpt om een veilig verkeersgedrag te waarborgen.