maandag, 4. september 2017 - 14:16 Update: 04-09-2017 14:22

Overleg werkgevers en vakbonden geklapt na 14 maanden overleg

Overleg werkgevers en vakbonden geklapt na 14 maanden overleg
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het overleg tussen werkgevers en de vakbonden om oplossingen te vinden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, is na 14 maanden van intensieve besprekingen vastgelopen en de partijen zijn zonder afspraken uit elkaar gegaan. Dit hebben de vakbonden in een gezamenlijk bericht maandag bekendgemaakt.

'Teleurgesteld'

Han Busker, voorzitter FNV is teleurgesteld in de uitkomst: ‘Afgelopen dagen is gebleken dat we met deze werkgevers geen afspraken kunnen maken over het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en het afschaffen van oneerlijke payroll-constructies. Als vakbonden wilden we op deze onderwerpen tot overeenstemming komen om de doorgeslagen flexibilisering te stoppen, maar de werkgevers bleken hier ook door de onderlinge verdeeldheid niet toe bereid. Terwijl het ongelofelijk belangrijk is voor Nederland dat de concurrentie op arbeidskosten stopt en er fatsoenlijke lonen betaald gaan worden.’

Economie draait goed, maar werknemers profiteren niet mee

Maurice Limmen, voorzitter CNV: ‘Nu was het moment geweest om gezamenlijk met werkgevers werkend Nederland weer zekerheid te bieden en de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt te stoppen. Onze inzet was nu juist om die flex-trend te keren; daar zijn werkgevers echter in de verste verte niet bij in de buurt gekomen. Dit is slecht nieuws, niet alleen voor werknemers maar voor iedereen die geeft om de stabiliteit van onze maatschappij.’

Negatieve gevolgen van de toenemende onzekerheid

Nic van Holstein, voorzitter van VCP: ‘Nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreden, hebben nauwelijks uitzicht op een normaal contract met voldoende zekerheid. De werkgevers laten door hun opstelling de kans liggen om vanuit gedeelde belangen met elkaar tot verbeteringen te komen.'

De negatieve gevolgen van de toenemende onzekerheid worden breed gedeeld. Uiteenlopende organisaties als het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Nederlandsche Bank, de Europese Commissie en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hebben gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van onzeker werk en inkomen voor mensen, de economie en de kwaliteit van de samenleving.

Inzet vakbonden

FNV, CNV en VCP hebben een gemeenschappelijke visie op de arbeidsmarkt: een vast contract is de norm. Hierdoor hebben werknemers zekerheid voor de toekomst. Het is bewezen dat contracten voor onbepaalde tijd en cao’s een stevige bijdrage leveren aan arbeidsproductiviteit, innovatiekracht en concurrentievermogen van de sectoren. 

Flex

Werkgevers laten dus veel liggen in hun ongebreidelde zucht naar flexibele, goedkopere arbeid. Flexibele en zelfstandige arbeid hebben zeker een plaats op de arbeidsmarkt, maar worden nu vooral gebruikt om kosten te besparen en risico’s af te wentelen op de werkenden. De vakbonden willen daarom dat zekerheden en bescherming die voor alle werkenden noodzakelijk zijn, ook voor flexibele en zelfstandige arbeid goed worden geregeld door wetgeving en collectieve afspraken.

Categorie:
Provincie: