vrijdag, 22. september 2017 - 8:03

Verpleeghuisbewoners vragen meer aandacht voor de persoonlijke leefsfeer

Verpleeghuisbewoners vragen meer aandacht voor de persoonlijke leefsfeer
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Acht van de tien ondervraagde verpleeghuisbewoners is positief over de kwaliteit van de verzorging. Ze vinden dat ze met respect behandeld worden. De verzorging gebeurt wel vaak te gehaast en daardoor is er weinig tijd voor levensvragen of ander, meer persoonlijk contact. Ook lukt het vaak minder goed een vertrouwensband met het verzorgend personeel op te bouwen.

Op grond van deze uitkomsten signaleert het SCP een behoefte aan meer persoonlijke aandacht onder bewoners. Zij geven aan meer persoonsgerichte zorg en sociale en culturele activiteiten te wensen.

Dit blijkt onder meer uit de SCP-publicatie Gelukkig in een verpleeghuis? Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, die vandaag is verschenen.

Geluk, maar ook gevoelens van eenzaamheid en zinloosheid

Zes van de tien ondervraagde bewoners zegt gelukkig te zijn. Een op de tien ondervraagde bewoners voelt zich ongelukkig en geeft het leven een onvoldoende. Gemiddeld geven de ondervraagde bewoners een 7,3 voor de tevredenheid met hun leven. Mensen die langer in een verpleeghuis wonen, voelen zich gelukkiger dan mensen die minder dan een jaar in het verpleegtehuis wonen.

Zo’n 50% van de ondervraagde bewoners voelt zich eenzaam. De eenzaamheid is lager in de groep bewoners van 85 jaar en ouder. Het aandeel eenzame bewoners is in die leeftijdsgroep zelfs lager dan onder zelfstandig wonende ouderen.

Verontrustend is dat ruim 30-50% van de ondervraagde verpleeghuisbewoners weinig zin meer heeft in het leven. Het leven heeft voor hen weinig betekenis meer, men kan niet meer genieten van dingen en ziet geen doelen meer in het leven.

Tevreden met leefomgeving, privacy en veiligheid

De ondervraagde bewoners zijn tevreden over de leefomgeving, de veiligheid, de ervaren privacy en autonomie en de respectvolle bejegening. Negen van de tien ondervraagde bewoners vinden dat ze voldoende privacy en autonomie hebben. Al zegt een van de vijf bewoners wel dat verzorgenden hun kamer binnenkomen zonder te kloppen. Desondanks voelt zo’n 90% van de bewoners zich veilig in huis. Fysieke bedreiging komt zelden voor. Ongeveer 10% van de ondervraagde bewoners heeft echter wel meegemaakt dat er tegen ze geschreeuwd werd, dat er getreiterd werd of dat men bewust niet geholpen werd.

Categorie:
Provincie: