donderdag, 2. november 2017 - 14:08 Update: 02-11-2017 14:20

Wat kost een oppas in verschillende regio’s van Nederland?

Wat kost een oppas in verschillende regio’s van Nederland?
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

Wat verdient een babysitter gemiddeld in de Nederlandse regio’s? Dat is geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Het oppastarief verschilt nogal, soms zelf al binnen dezelfde leeftijden onder oppassers. Hiervoor zijn diverse verklaringen.

Leeftijd en ervaring

Jonge oppassers verdienen over het algemeen een stuk minder dan oudere oppassers. Dat is aan de ene kant te verklaren door het lagere minimum loon voor de jonge oppas. Veel ouders laten zich leiden door het wettelijk minimumloon wanneer ze een oppastarief voorstellen aan hun nieuwe oppas.

Aan de andere kant laten ouders de ervaring van de oppas ook flink mee wegen in het bepalen van het uurtarief. Sommige jonge oppassers hebben al veel ervaring. Oudere oppassers hebben soms ook een opleiding gevolgd waardoor ze professionele kennis in huis hebben. Dan zijn ouders bereid om fors meer te betalen.

Werkzaamheden van de oppas

Het salaris is bovendien afhankelijk van de werkzaamheden die de oppas verricht. Sommige oppassers verdienen meer omdat zij bijvoorbeeld ook kinderen van school ophalen, koken, de kinderen naar bed brengen of wat huishoudelijke klussen zoals stofzuigen oppakken. Een babysitter die wat huishoudelijke taken naast het oppaswerk doet, ziet haar uurtarief vaak behoorlijk stijgen.

Ook het aantal kinderen waarvoor moet worden gezorgd heeft invloed op het betaalde tarief. Hiernaast kan het oppastarief ook naar beneden bijgesteld worden wanneer de oppas alleen ´s avonds komt, als de kinderen al op bed liggen. Hoe meer werk, des te hoger het salaris van de oppas.

Verschil in tarief per regio

De regio is eveneens een belangrijke factor in het bepalen van een oppastarief. In de meeste regio’s wordt het gemiddelde tarief erg beïnvloed door de vraag en aanbod van het aantal oppassers en oppasgezinnen. In regio’s met veel beschikbare oppassers en weinig oppaswerk, is het tarief lager dan in gebieden waar weinig oppassers zijn ten opzichte van het aantal oppasgezinnen. Dit kan leiden tot flinke verschillen tussen de diverse regio’s. De onderstaande voorbeelden zijn gebaseerd op de gemiddelde tarieven van oppassers die ingeschreven staan bij Oudermatch.nl, tussen de 14 en 21 jaar oud. Het gemiddelde van deze tarieven is €5,95 per uur.

De noordelijke provincies

Over het algemeen lopen de noordelijke provincies achter op het gemiddelde uurtarief. Zowel In Drenthe als in Friesland zijn de gemiddelde provinciale oppastarieven beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Drenthe scoort zelfs het laagst van heel Nederland, met een tarief van € 5,59 per uur. Oppassers in Groningen zijn beter af en komen boven het landelijk gemiddelde uit met € 6,03. 

De Randstad en de grote steden

In de grote steden ligt het tarief hoger dan in andere gebieden in Randstad, vanwege precies dezelfde reden. Maar tussen de Randstedelijke provincies bestaan ook flinke verschillen. Noord- en Zuid Holland scoren flink hoger dan het gemiddelde, met respectievelijk € 6,11 en € 6,15 per uur. Vooral in Amsterdam, Haarlem en Den Haag is een flink tekort aan babysitters.

Opvallend is dat Utrecht, waar er naar verhouding ook minder oppassers dan gezinnen zijn, het tarief juist lager uit komt. Met een gemiddelde van € 5,83 scoort Utrecht beduidend lager dan Noord- en Zuid-Holland. Hekkensluiter is Flevoland, met een gemiddeld tarief van € 5,80. In Almere zitten juist heel veel jongeren in de leeftijdscategorie 14 tot 21 jaar die willen babysitten. Dat maakt de vraag naar oppaswerk groter dan het aanbod aan oppasgezinnen.

Het oosten

In het oosten van Nederland kom je er als babysitter financieel minder goed vanaf. In Gelderland en Overijssel liggen de provinciale uurtarieven voor babysitters lager dan het landelijk gemiddelde. Enkel in de regio Twente kom je er goed vanaf met een uurtarief van gemiddeld € 6,06, dat boven het landelijk gemiddelde uitkomt. In Twente liggen een aantal grotere steden. Ook hier zie je dat er net als in de grote steden in de Randstad, minder oppassers dan oppasgezinnen zijn. In de overige oostelijke gebieden is deze balans veel meer gelijk, of zijn de babysitters juist in de meerderheid.

Het zuiden

Over het algemeen komt Limburg qua uurtarief rond het landelijk gemiddelde uit, maar vanaf 18 jaar kun je het beste in deze provincie aan de slag gaan als babysitter. Een oppas van 18 jaar verdient gemiddeld € 6,20 euro, tegenover een oppastarief van 5,40 in Drenthe. Ook in dit geval is het een kwestie van vraag en aanbod. Vanaf de studerende leeftijd zijn er maar weinig beschikbare oppassers. Ook in de vergelijking met de overige zuidelijke gebieden steekt Limburg qua oppas salaris met kop en schouders boven Noord-Brabant en Zeeland uit. Het verschil kan wel oplopen tot een gemiddelde van 1,5 euro per uur. 

Conclusie

Er zijn diverse factoren van invloed op het oppas tarief. Niet alleen leeftijd, ervaring en taken van de oppas zijn belangrijk. De regio waarin de oppas woont is ook van groot belang voor het bepalen van het uurtarief. Als er veel oppasgezinnen en weinig babysitters zijn, gaat het tarief omhoog.

In de grote steden in de Randstad als Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam is een tekort aan babysitters. Daardoor ligt het oppastarief daar gemiddeld hoger. Maar ook in Limburg krijgt een oppas van boven de 18 beter betaald dan in de rest van Nederland. Babysitters in Drenthe en Flevoland verdienen het minst. In Noord- en Zuid-Holland liggen de gemiddelde tarieven van babysitters tussen de 14 en 21 jaar het hoogst.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):