vrijdag, 2. maart 2018 - 8:39 Update: 02-03-2018 10:39

Albanezen uitgezet door Nederland

Speciale vlucht om Albanezen uit te zetten
Foto: SXC
Schiphol

50 Albanese vreemdelingen zijn donderdag uitgezet met een overheidsvlucht naar Tirana. Op de vlucht zaten 46 vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verbleven en geen gehoor hadden gegeven aan hun wettelijke vertrekplicht. Het merendeel van hen verbleef in vreemdelingenbewaring in afwachting van hun vertrek. De overige vier vreemdelingen waren afkomstig uit België.

De overdracht van de vreemdelingen aan de Albanese autoriteiten vond anders dan gebruikelijk al in Rotterdam plaats. Vervolgens zijn de vreemdelingen door Albanese escorts naar hun thuisland teruggebracht. Normaal gesproken worden vreemdelingen pas door de Nederlandse autoriteiten aan de grens van het herkomstland overgedragen.

Het is de derde keer sinds de verhoogde instroom van Albanese vreemdelingen, dat Nederland kiest voor een overheidsvlucht. Hiervoor is gekozen omdat directe lijnvluchten naar Tirana ontbreken, terwijl er sprake is van een grote groep Albanese vreemdelingen in Nederland die terug moeten keren.

In 2017 zijn ketenbreed 1.490 Albanese vreemdelingen vertrokken. Hiervan vertrokken ongeveer  670 Albanezen zelfstandig. Circa 820 Albanezen verlieten Nederland gedwongen. In januari 2018 zijn ketenbreed 100 Albanese vreemdelingen vertrokken, waarvan 30 zelfstandig en 70 gedwongen.

Veel Albanezen trekken naar West-Europa in de hoop hier een betere economische toekomst te vinden. Hun asielaanvraag is echter kansloos omdat Albanië op de lijst met veilige landen van herkomst staat. Dit houdt in dat een asielaanvraag versneld en met voorrang wordt afgehandeld. Bij de afwijzing krijgen vreemdelingen uit deze landen een inreisverbod voor een periode van twee jaar voor Nederland en de rest van de Europese Unie. Deze regels gelden ook voor de andere landen in de Westelijke Balkan.

De overheidsvlucht was georganiseerd door de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de Return Support Unit van Frontex, de Albanese autoriteiten en de Nederlandse vreemdelingenketenpartners. Nederland heeft veel waardering voor de goede samenwerking met Albanië op het gebied van terugkeer. In 2016 spraken beide landen af dat uitzettingen ook groepsgewijs konden plaatsvinden. In mei 2016 en februari 2017 hebben ook overheidsvluchten naar Albanië plaatsgevonden.

Categorie:
Provincie: