maandag, 5. maart 2018 - 17:52 Update: 05-03-2018 17:57

Strafontslag politiemol terecht

Strafontslag politiemol terecht
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Roermond

Maandag heeft de meervoudige kamer Bestuursrecht van de rechtbank Limburg geoordeeld dat een politieagent terecht is ontslagen wegens plichtsverzuim. Dit heeft de Rechtbank Limburg maandag bekendgemaakt.

Aanleiding ontslag

De korpschef heeft 3 gedragingen als plichtsverzuim opgenomen in het ontslagbesluit. Het plichtsverzuim bestaat onder meer uit het zeer frequent raadplegen van de politiesystemen naar personen en/of onderzoeken waar eiser geen betrokkenheid bij had, het exporteren en kopiëren van de bestanden naar externe gegevensdragers en het vervolgens buiten het politiedomein brengen van deze gegevens.

Beroep ongegrond

Bovengenoemd gedrag alleen al levert zeer ernstig plichtsverzuim op, op grond waarvan de korpschef de disciplinaire maatregel van strafontslag kon opleggen. Aangezien de agent dit gedrag niet heeft weersproken, neemt de rechtbank aan dat hij deze gedragingen ook daadwerkelijk heeft begaan. Het beroep wordt dan ook ongegrond verklaard. Het strafontslag van de agent blijft gehandhaafd.

Categorie:
Provincie: