zondag, 8. april 2018 - 20:10 Update: 08-04-2018 20:10

Erewachter Waalsdorpervlakte mag toch dik zijn

Erewacht Waalsdorpervlakte mogen toch dik zijn
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het bestuur van Erepeloton Waalsdorp zegt het te betreuren over de misverstanden die er zijn ontstaan over de erewacht. ‘Uitgerekend wíj discrimineren niemand’.

Eerder deze week kwam het naar buiten dat het bestuur dikke mensen wilde uitsluiten van de erewacht. Dit omdat men klachten had gekregen van bezoekers van de Waalsdorpervlakte en kijkers van de live uitzending tijdens dodenherdenking op 4 mei. Van corpulente erewachters zou de overall veel te strak om het lichaam hebben gezeten.

‘Wij betreuren ten diepste dat hierover een verkeerde beeldvorming is ontstaan’, aldus het bestuur. ‘De discussie die is ontstaan heeft ons bewust gemaakt van het feit, hoe snel het gevoel kan ontstaan dat een lid zich buitengesloten voelt. Wij realiseren ons hierdoor, dat wij daar niet goed mee om zijn gegaan. Van oudsher willen wij juist dat onze erewacht een afspiegeling is van de maatschappij.  Er is plaats voor iedereen met het hart op de goede plaats.’

Categorie:
Provincie: