maandag, 30. april 2018 - 13:14 Update: 30-04-2018 13:27

Vrijstelling sollicitatieplicht uitkeringsgerechtigden in laatste jaar voor AOW

 Vrijstelling sollicitatieplicht uitkeringsgerechtigden in laatste jaar voor AOW
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandag bekendgemaakt.

WW-gerechtigde

Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt. Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. 

Geen gerechtvaardigde redenen

Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Dit laat onverlet dat het uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd vrijstaat actief naar werk te zoeken.