dinsdag, 8. mei 2018 - 15:57 Update: 08-05-2018 17:01

Verboden toevoeging sulfiet aangetroffen in gehakt

Verboden toevoeging sulfiet aangetroffen in gehakt
Foto: PX
Den Haag

De NVWA heeft bij onderzoek geconstateerd dat een beperkt aantal vleesverwerkende bedrijven het additief sulfiet gebruikten om vlees een verse kleur te geven terwijl dit verboden is. De NVWA kwam het sulfietgebruik op het spoor tijdens een inspectie bij een producent van diepvriesgehakt.

Aanleiding was een melding over maskeren van bedorven vlees met sulfiet. Het vlees bleek niet bedorven, maar gebruik van sulfiet kon wel worden bevestigd. De bevinding leidde tot het uit de handel halen van 200 ton gehakt. Na verder onderzoek bij de leverancier van het additief kwam de NVWA nog meer bedrijven op het spoor die sulfiet gebruikten. In totaal trof de NVWA bij 13 vleesverwerkers sulfiet aan in het vlees. Ze kregen een bestuurlijke boete.

Inspecties

In totaal heeft de NVWA een beperkte groep van 21 slagers geïnspecteerd naar aanleiding van onderzoek naar de leveranties van de sulfietverstrekker. Hierbij werden ook monsters genomen van gehakt. Van de bezochte bedrijven gaf het merendeel direct toe het additief sulfiet in gehakt en gehaktproducten te hebben gebruikt. Bij hen werd het gehakt in beslag genomen, bemonsterd en vernietigd. Bij andere bedrijven gaven de in het NVWA lab onderzochte monsters de doorslag. 1 van de monsters bevatte bijna 5 gram sulfiet per kilogram vlees.

Verboden

Het gebruik van het additief sulfiet in gehakt is al decennia verboden. Sulfiet kleurt oud verkleurd vlees weer rood en dit kan daardoor de indruk geven dat het vers is. Naast dat sulfiet kan worden gebruikt om slechte kwaliteit te verhullen is het een bekende allergene stof. Hierdoor bestaat het risico op een overgevoeligheidsreactie. Het sulfiet is wel toegestaan in bijvoorbeeld wijn, gedroogde vruchten en geschrapte aardappelen. Indien meer dan 10 mg/kg sulfiet aanwezig is in een levensmiddel moet het als allergeen worden vermeld op de verpakking of (beschikbaar zijn) op de plaats van verkoop. Leveranciers van sulfiet moeten hun afnemers goed informeren, zodat de afnemer het additief op de juiste manier kan gebruiken. Doen ze dit niet, dan zijn ook zij in overtreding.

Boetes

Voor illegaal sulfietgebruik kregen in totaal 13 bedrijven een bestuurlijke boete. Verder zijn er ook nog bij 4 bedrijven boetes uitgedeeld voor andere overtredingen zoals slechte hygiëne of roken op de werkvloer. Ook deelde de NVWA schriftelijke waarschuwingen uit. Bij herinspectie bleek dat de bedrijven waarbij in het gehakt sulfiet was aangetroffen de toevoeging inmiddels niet meer gebruiken.

Categorie: