donderdag, 23. augustus 2018 - 16:45

Muziekevenement Alkmaar niet in strijd met Zondagswet

Muziekevenement Alkmaar niet in strijd met Zondagswet
Alkmaar

De burgemeester en het college van B&W van de Gemeente Alkmaar hebben een vergunning en benodigde ontheffingen verleend voor het muziekevenement ‘De Brug draait door’ op zondag 26 augustus a.s. in Alkmaar. De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging en een omwonende zijn het daar niet mee eens. Zij hebben de voorzieningenrechter daarom gevraagd die vergunning en ontheffingen te schorsen, zodat het evenement niet doorgaat. De voorzieningenrechter heeft die verzoeken vandaag afgewezen.

Zondagswet

De Vereniging en de omwonende hebben een beroep gedaan op diverse bepalingen in de Zondagswet.

Op grond van artikel 3 van de Zondagswet is het verboden om op zondagen gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter hoorbaar is. De burgemeester kan daarvan een ontheffing verlenen na 13.00 uur in de middag. De voorzieningenrechter vindt dat gemeenten niet verplicht zijn daarvoor regels of beleid te maken. Ook vindt de voorzieningenrechter dat de burgemeester in dit geval een ontheffing mocht verlenen. Het is acceptabel als de zondagsrust een paar zondagen per jaar wordt verstoord. Dit evenement vindt maar eenmaal per jaar plaats en er is tot nu toe voor 2018 door de burgemeester ook maar één ontheffing verleend voor verstoring van de zondagsrust.

Verder vindt de voorzieningenrechter dat de besluiten van de burgemeester niet in strijd zijn met de artikelen 2, 4 en 6 van de Zondagswet. Zo is het niet gebleken dat de godsdienstuitoefening wordt gehinderd door het evenement. Tijdens het evenement zijn er geen kerkdiensten en het is niet aannemelijk dat de opbouw zondagmorgen zoveel geluid maakt dat de godsdienstuitoefening wordt verstoord. De wetgever heeft het mogelijk gemaakt dat na 13.00 uur een ontheffing wordt verleend en er een evenement zoals deze wordt georganiseerd. Als die ontheffing is verleend, dan mag de zondagsrust ook worden verstoord door mensen die daar werken.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De omwonende heeft ook aangevoerd dat de het evenement in strijd is met de APV. Volgens hem wordt zijn woon- en leefklimaat onevenredig belast. Ook is de openbare orde in het geding, omdat zondag de wedstrijd AZ-Vitesse ook op het programma staat. Volgens de burgemeester gaat het om een bestaand evenement, wat wordt beperkt in duur en geluidsniveau. Ook wordt het evenement geëvalueerd en worden ter controle geluidsmetingen verricht. Verder wijst de burgemeester erop dat AZ-Vitesse geen risicowedstrijd is en de verwachting is dat de openbare orde niet wordt verstoord. De voorzieningenrechter kan de redenering van de burgemeester volgen en vindt zijn standpunt niet onredelijk.

Conclusie

De voorzieningenrechter vindt dus dat er geen redenen zijn om de vergunning en benodigde ontheffingen te schorsen. Het muziekevenement mag doorgaan.

Categorie:
Provincie: