dinsdag, 28. augustus 2018 - 14:18

Sinterklaasgedicht leidt tot plichtsverzuim agent

agent, plichtsverzuim, voordragen, gedicht, kwetsen
Foto: MV
Maastricht

De rechtbank in Maastricht heeft geoordeeld dat een politieagent zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim door op een Kerstviering, verkleed als Sinterklaas, een collega ten overstaan van ongeveer 140 collega’s en enkele buitenstaanders voor schut te zetten en te kwetsen met een Sinterklaasgedicht. De Korpschef van de Politie mocht dan ook een disciplinaire straf opleggen (het inhouden van 16 verlofuren) aan de agent.

Gedicht

De politieagent heeft de vrouwelijke collega naar voren geroepen op het podium en haar in dichtvorm onder meer als volgt toegesproken: “Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen. Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren”. Vervolgens zong de politieagent een lied voor haar over een eenzame kerst en gaf hij haar een pakje zakdoeken om de tranen te drogen.

Ontoelaatbaar gedrag

De rechtbank is van oordeel dat het op deze wijze en plein public aan de orde stellen van de mislukte liefdesrelatie op het werk van de collega met een andere collega getuigt van geen respect voor de collega en niet kan worden getolereerd. Het gaat om een pijnlijke privékwestie waar de politieagent op een ongepaste manier mee om is gegaan ook al betrof het een publiek geheim op het politiebureau. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: