maandag, 24. september 2018 - 16:51 Update: 24-09-2018 16:54

Adviescommissie waardedaling woningen bevingsgebied Groningen benoemd

Adviescommissie waardedaling woningen bevingsgebied Groningen benoemd
Foto: MV
Den Haag

Het kabinet heeft een onafhankelijke commissie benoemd die het kabinet gaat adviseren over de regeling voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen. 'De commissie moet voor 1 januari aangeven hoe ook deze vorm van schade het beste publiek kan worden afgehandeld', zo meldt het ministerie van Economische Zaken maandagmiddag.

Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade

Minister Wiebes van Economische Zaken werkt aan één publiek loket voor alle vormen van aardbevingsschade. Zo kunnen bewoners met fysieke aardbevingsschade aan woning sinds april terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade bevat de wettelijke grondslag voor een dergelijke regeling. De minister verwacht het wetsvoorstel in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer aan te kunnen bieden.

Compensatie

Om woningeigenaren in het aardbevingsgebied te compenseren heeft NAM in 2014 de regeling waardedaling ingevoerd. Deze regeling biedt compensatie als een woning bij verkoop minder opbrengt door het risico op aardbevingen. Het Gerechtshof heeft echter begin dit jaar bepaald dat waardedaling ook los van een eventuele verkoop van de woning gecompenseerd moet worden.

Adviseren

De commissie zal adviseren hoe uitvoering kan worden gegeven aan de uitspraak van het Gerechtshof en hoe deze regeling publiek kan worden ingericht. De commissie bestaat uit de heren mr. A. Hammerstein, prof. dr. J. Rouwendal en prof. dr. P.J. Boelhouwer. Het benoemingsbesluit is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: