vrijdag, 14. december 2018 - 8:16

VEH: afvalstoffenheffing stijgt voor het eerst in 10 jaar

VEH: afvalstoffenheffing stijgt voor het eerst in 10 jaar
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amersfoort

De afvalstoffenheffing stijgt volgend jaar met gemiddeld 4,4 %, zo blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 111 gemeenten. Na jaren van licht dalende tarieven gaan huishoudens voor het eerst in 10 jaar meer betalen voor het ophalen en verwerken van hun huisvuil. Opvallend zijn de grote onderlinge verschillen tussen gemeenten. In Enkhuizen is de rekening met € 418 maar liefst 12 keer zo hoog als in Nijmegen.

Oosterhout grootste lastenstijger

De gemeente Oosterhout verhoogt de afvalstoffenheffing met maar liefst 31% van € 252 naar € 329. Volgens deze gemeente kon een lastenverhoging tot nu toe worden voorkomen door eigen financiële reserves aan te spreken, maar volgend jaar is dit niet langer mogelijk.

-In totaal verhoogt 15% van de gemeenten volgend jaar de afvalstoffenheffing met meer dan 10%. De lasten stijgen ook sterk in de gemeenten Oldebroek met 21% (+ € 45) en Simpelveld met 19% (+ € 43).
-In 7 van de onderzochte 111 gemeenten daalt de afvalstoffenheffing volgend jaar. Grootste dalers zijn de gemeenten Gouda met -17% (€ 57)en Aalten met -12% (€ 20).
-Gemiddeld betalen huishoudens volgend jaar € 257 aan afvalstoffenheffing, dit jaar was dat € 246.

Fiscale vergroening

Belangrijkste oorzaak voor de lastenverzwaring is de hogere rijksbelasting die gemeenten vanaf 2019 betalen voor het storten en verbranden van afval. De verhoging van € 13 naar € 31 per ton afval heeft als doel het storten en verbranden van afval financieel te ontmoedigen en hergebruik te bevorderen. Deze prijsverhoging wordt door veel gemeenten via de afvalstoffenheffing doorberekend aan huishoudens.

Over afvalstoffenheffing

Alle huishoudens, eigenaren en huurders, betalen afvalstoffen- en rioolheffing aan hun gemeente. De totale opbrengsten mogen niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente maakt voor deze voorzieningen. Voor de afvalstoffenheffing hanteren sommige gemeenten een vast tarief, anderen kiezen voor een Diftar-tarief. Hierbij betaalt de bewoner per keer dat zijn afvalbak wordt geleegd. Alleen Nijmegen heeft een afwijkend systeem. Deze gemeente gebruikt de onroerendezaakbelasting (ozb) die alleen huiseigenaren betalen om het grootste deel van de afvalstoffen- en rioolheffing van alle huishoudens te bekostigen.

Categorie:
Provincie: