maandag, 4. februari 2019 - 8:06 Update: 04-02-2019 8:28

Schoolleiders regelen in de week van 4-8 februari geen vervanging

Schoolleiders regelen in de week van 4-8 februari geen vervanging
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

CNV Schoolleiders en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roepen hun leden in het primair onderwijs op om in de week van 4-8 februari geen tijd te besteden aan het organiseren van vervanging.

Het organiseren van vervanging voor afwezige teamleden kost schoolleiders in toenemende mate onevenredig veel tijd. Regelmatig is het resultaat dat er geen vervanger beschikbaar blijkt te zijn. Tot grote frustratie. Veel schoolleiders doen vervolgens hun uiterste best om leerlingen niet naar huis te sturen. Hierbij belasten ze vaak andere teamleden. Dit is niet houdbaar. Dit schrijft CNV Schoolleiders op de webstie.

Het is belangrijk dat de rol van schoolleiders benoemd wordt als het gaat over de tekorten in het onderwijs. Zeker nu het lerarentekort oploopt, is het een enorme opgave geworden om vervangers te vinden bij ziekte. Tegelijkertijd is er ook een schoolleiderstekort – dat naar verhouding nog groter is – terwijl schoolleiders juist vervanging moeten regelen.

In de week van 4-8 februari willen de AVS en CNV Schoolleiders de inspanningen nadrukkelijk in beeld brengen door geen tijd te besteden aan het regelen van vervanging of het vinden van oplossingen omdat er geen vervanging beschikbaar is.

Wanneer een leerkracht afwezig is, zal de schoolleider ouders hierover informeren met het verzoek op de betreffende dag zelf opvang voor het kind te regelen. Als dat echt niet mogelijk is zal het kind worden opgevangen op school.

CNV Schoolleiders blijven in gesprek

Schoolleiders verdienen meer erkenning en waardering voor hun vak. Deze actie is een van de manieren om dit te agenderen. Daarnaast blijven we ook in gesprek met politici en andere belanghebbenden. CNV Schoolleiders en de AVS organiseren op 30 januari een gesprek tussen schoolleiders in het primair onderwijs en de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer. Onze leden hebben hierover een mail gekregen.