woensdag, 10. april 2019 - 17:22 Update: 10-04-2019 17:50

Meer subsidie aangevraagd voor duurzame energie

duurzaam-energie-zonnepanelen-dak
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Deventer

Wie investeert in duurzame energie, kan tegenwoordig doorgaans een beroep doen op subsidieregelingen van de overheid. Een recente financiële regeling waar in toenemende mate een beroep op wordt gedaan, is de zogenoemde Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De ISDE-regeling is gestart op 1 januari 2016 en loopt voor nu door tot 31 december 2020. Zowel particuliere woningeigenaren als het bedrijfsleven kan in bepaalde gevallen een beroep doen op dit fonds. Vergoed wordt de aankoop van een aantal energiebesparende apparaten, namelijk zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels. Het totaalbudget voor de ISDE is in 2019 vastgesteld op 100 miljoen euro.

Groeiende vraag naar subsidie

De vraag naar de ISDE-subsidie is de afgelopen tijd flink gegroeid. Vergeleken met het kalenderjaar 2018 werd tot en met maart 2019 ruim 70 procent meer financiering aangevraagd door particulieren en bedrijven dan in diezelfde maanden vorig jaar. Inmiddels is bijna een derde van de subsidie al vergeven, namelijk 32,7 miljoen euro. Wilt u dus een warmtepomp in huis aanbrengen dan is het zaak om niet te lang meer te wachten met de aanvraag van een tegemoetkomende Investeringssubsidie duurzame energie.

Subsidieaanvragen voor warmtepompen en zonneboilers zijn populair

Dit jaar zijn er door particulieren inmiddels 9.337 subsidieaanvragen ingestuurd voor evenzoveel energiebesparende apparaten, zoals een Nefit warmtepomp of een pelletkachel. Bedrijven hebben in 2019 reeds 1.257 verzoeken voor subsidie bij het fonds ingediend voor ruim 6.100 zuinige energieapparaten. Meer dan de helft van de aanvragen betreft de plaatsing van warmtepompinstallaties. Verder zijn ook zonneboilers relatief populair als energiebesparende maatregel. 

Regering wil subsidieregeling verder uitbreiden

In het kader van het concept-klimaatakkoord dat er nu ligt, wil de Nederlandse overheid de subsidieregelingen waarschijnlijk verder gaan uitbreiden om sneller tot de beoogde terugdringing van CO2 te komen. De klimaatplannen staan natuurlijk prachtig op papier, zijn heerlijk ambitieus en barsten van de goede voornemens, maar als de subsidieregelingen in de nabije toekomst niet snel uitgebreid gaan worden, worden de genoemde klimaatdoelstellingen volgens diverse politieke partijen en het Centraal Planbureau (CPB) niet gehaald. Een in het voorjaar van 2019 verschenen rapport van het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft aangetoond dat de gereserveerde 3,5 miljard euro die voor de klimaatplannen achteruit gelegd is, veel te weinig is. Dit bedrag, zo stellen onderzoekers vast, zal flink moeten worden opgehoogd om serieus met de CO2-reductie aan de slag te gaan. In maart 2019 reageerde president Mark Rutte positief op het rapport, tot genoegen van Frank Agterberg, voorzitter van de Dutch HeatPump Association (DHPA). Want om de klimaatdoelen te halen, moet er echt extra geïnvesteerd worden. Volgens Agterberg, die zich op het CPB- en PBL-rapport baseert, moet de totale subsidie bijna verdrievoudigd worden richting tien miljard euro. Alleen dan schaffen meer mensen en bedrijven warmtepompen aan en kunnen de klimaatdoelen van 2050 behaald worden. Ook vindt Agterberg het bedrag van 100 miljoen euro jaarlijks, voor investeringen in duurzame energie, veel te laag. Mede omdat ook isolatiemaatregelen in aanmerking zouden moeten komen voor dit soort subsidiepotjes.

Categorie:
Provincie: