woensdag, 22. mei 2019 - 21:01

Expeditie Juttersgeluk Delfzijl maakt strand in Termunterzijl afvalvrij

Foto van juttersgeluk
Foto: Eigen foto
Termuntenzijl

Op woensdag 22 mei verwelkomde wethouder Meindert Joostens een bijzondere expeditie op het strand in Termunterzijl, Expeditie Juttersgeluk Delfzijl. 35 enthousiaste deelnemers hebben het strand afvalvrij gemaakt. De expeditie is bedoeld voor mensen met een lichte lichamelijke of gees-telijke beperking, waardoor zij niet of moeilijk betaald werk kunnen doen. Hoewel de landelijke Expedi-tie Juttersgeluk dit jaar niet doorgaat, organiseerde de gemeente vanwege het enthousiasme van deelnemers bij voorgaande expedities dit jaar haar eigen Expeditie Juttersgeluk. Vandaag was het enthousiasme ook groot. 'De expeditie is zeker voor herhaling vatbaar', aldus een van de deelnemers.

Samenwerking met lokale organisaties en inwoners

Wethouder Meindert Joostens: ' We willen inwoners die geen betaalde baan hebben een steuntje in de rug geven. Dit doen we zo veel mogelijk met andere partijen. De laatste twee jaar hebben we mee-gedaan aan de landelijke Expeditie Juttersgeluk. Dit jaar organiseren we samen met lokale organisa-ties en inwoners de expeditie op eigen kracht. Expeditie Juttersgeluk is een laagdrempelige manier om maatschappelijk actief te zijn.'

Single Use Plastic

Expeditie Juttersgeluk Delfzijl besteedt speciale aandacht aan Single Use Plastics (SUP’s). Vijftig procent van het plastic dat op het strand aanspoelt, is afkomstig van eenmalig bruikbare plastic pro-ducten, zoals wattenstokjes, rietjes, zakjes en drinkflesjes. Het Europees Parlement heeft vorig jaar bepaald dat vanaf 2021 alle SUP’s verboden worden op de Europese markt.

Categorie:
Provincie: