dinsdag, 28. mei 2019 - 16:49 Update: 28-05-2019 20:36

Eis in hoger beroep zaak Anne Faber: opnieuw 28 jaar en tbs met dwangverpleging

Foto van Anne Faber
Foto: Politie
Utrecht

“Weinigen in Nederland zullen de naam Anne Faber niet kennen. Zij wordt direct gelinkt aan één van de meest spraakmakende en gruwelijke misdrijven die de laatste jaren in ons land hebben plaatsgevonden. Haar verdwijning, de daarop volgende zoektocht, de lange periode van onzekerheid en uiteindelijk het vinden van haar lichaam hebben geleid tot een grote schok in onze samenleving. Het afschuwelijke lot dat zij heeft moeten ondergaan heeft diepe sporen nagelaten.”

Met deze woorden leidde de advocaat-generaal (OM) in Arnhem vandaag het requisitoir van de zaak Anne Faber in. Het OM vindt dat Anne Faber het slachtoffer is geworden van moord, van het planmatig handelen van Michael P. om haar te verkrachten en te doden. In hoger beroep werd daarom opnieuw 28 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen verdachte Michael P. gevorderd.

Het OM requireerde in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, tot bewezenverklaring van voorbedachte raad en daarmee dus van moord. Omstandigheden die daarop wijzen zijn dat P. zijn telefoon uitgeschakeld zou hebben en dat hij tie wraps en een mes bij zich had. Ook heeft hij minutenlang stilgestaan op de plek waar Anne Faber uiteindelijk langs zou fietsen. Daarnaast blijkt uit getuigenverklaringen dat P. veel met geweld bezig was en ook eerder moordplannen heeft geuit. Verder toonde hij interesse in de vraag hoe diep een lichaam begraven moest worden.

Eén van de getuigen is in hoger beroep gehoord en verklaarde dat P. tegen hem sprak over ‘het pakken van een vrouw’, die dan ‘wel dood moest’. Tenslotte heeft de advocaat-generaal er op gewezen dat P. Anne Faber vastgebonden heeft vervoerd naar de plek waar hij haar uiteindelijk gedood heeft. Gedurende die tijd heeft P. gelegenheid heeft gehad om na te denken over het al dan niet doden van Anne Faber. ‘Dit alles duidt naar mijn oordeel niet op een handelen in een plotselinge gemoedsopwelling, maar veeleer op een geplande actie,’ aldus de advocaat-generaal in zijn requisitoir.

Het OM is van mening dat Anne Faber, haar familie, vrienden en collega’s onmenselijk leed is aangedaan. De advocaat-generaal: ‘wat voor straf er ook komt: vader, moeder, hun partners, broer Rogier, haar vriend, ooms, tantes en andere familieleden en de vele vrienden en bekenden krijgen hun geliefde Anne er niet mee terug. In die zin zal dan ook geen enkele straf recht doen aan het verdriet dat zij ervaren.’ Niettemin stelt het OM dat dit leed dient te worden vergolden. P. heeft zich volgens het OM immers schuldig gemaakt aan het zwaarst mogelijke misdrijf: moord. Gepleegd nadat hij Anne Faber op brute wijze had verkracht en van haar vrijheid had beroofd. Daar komt bij dat hij zich daarna op volstrekt respectloze wijze van haar lichaam heeft ontdaan. Om die reden eist het OM een zeer langdurige gevangenisstraf. Omdat er bij P. ook sprake is van een ziekelijke stoornis, moet aan hem daarnaast tbs met verpleging van overheidswege worden opgelegd.

Michael P. wordt ook vervolgd voor mishandeling van vijf medewerkers en beveiligers van het Pieter Baan Centrum. “Geweld tegen beroepsuitoefenaars heeft vaak ingrijpende gevolgen omdat zij zich in hun werkomgeving niet meer veilig voelen. Alleen al daarom dienen deze feiten meegenomen te worden bij het uiteindelijke oordeel van het hof”, aldus de advocaat-generaal.

Categorie: