donderdag, 30. mei 2019 - 11:15 Update: 30-05-2019 11:24

Zaandam verandert straatnaam Piccolo weer terug in Hobo

hobo-oboe
Foto: Pixabay/Loriaam
Zaandam

De straatnaam Piccolo in Zaandam wordt weer Hobo. Dit heeft de gemeente Zaanstad bekendgemaakt.

Ophef

'Op 11 oktober jl. heeft de Zaanse gemeenteraad de motie Hobo aangenomen nadat in de media ophef was ontstaan dat de straatnaam Hobo op verzoek van bewoners was gewijzigd. Dit zou zijn omdat zij geen associatie met het woord homo zouden willen', aldus de gemeente Zaanstad. 

Regenbooggemeente

Omdat Zaanstad een regenbooggemeente is en niet vereenzelvigd wenst te worden met homofobe gedachten, heeft de gemeenteraad via de motie het college opdracht gegeven om de originele straatnaam Hobo in ere te herstellen en de naam Piccolo te schrappen. Het college onderschrijft net als de raad het belang om een regenbooggemeente te zijn en voert de motie uit.

Uitkomst van het onderzoek naar de consequenties van de motie

Naar aanleiding van de motie heeft het college een onderzoek ingesteld naar de juridische en financiële consequenties en de maatschappelijke impact van de uitvoering van de motie. Als onderdeel van dit onderzoek is met 9 bewoners, van de 17 op dit moment bebouwde kavels aan de Piccolo, gesproken. Dit zijn de bewoners die in 2015 het proces van naamgeving hebben meegemaakt. Deze bewoners, als direct belanghebbende bij de naamwijziging, herkennen zich in de wens om de straatnaam Hobo te hebben willen wijzigen. 

Wijzigen toegestaan

Ook is juridisch advies ingewonnen. De uitkomst daarvan is dat het toegestaan is de straatnaam te wijzigen. De onderbouwing voor het besluit zal juist en volledig moeten zijn, en berusten op de beginselen van behoorlijk bestuur (m.n. het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en de motiveringsplicht).

Zomer

Zodra het college het besluit over de straatnaamswijziging heeft genomen, zal deze worden gepubliceerd in het Zaans Stadsblad. De verwachting is dat dit rond de zomer zal plaatsvinden. Bewoners zullen door de gemeente worden gecompenseerd voor de eventuele kosten die zij moeten maken naar aanleiding van deze straatnaamwijziging.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):