donderdag, 25. juli 2019 - 9:08 Update: 25-07-2019 9:52

Waarde gemelde verdachte transacties gaat richting de 10 miljard euro

geld-belasting
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Zoetermeer

De steeds meer toenemende aantallen verdacht verklaarde transacties vertegenwoordigen inmiddels al een totale waarde van ruim 9,5 miljard euro, het hoogste bedrag dat ooit door de FIU-Nederland werd geregistreerd. Dit meldt de politie donderdag.

Onverwachte werking

Mede door een onverwachte werking van een wetswijziging ontving de FIU-Nederland in 2018, ruim 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. Hiervan werden er meer dan 358.000 gemeld op basis van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn gerelateerd aan de door de Europese Commissie aangewezen risicolanden. Deze wettelijke wijziging zal vermoedelijk dit jaar worden herzien. Naast deze specifieke meldingsgrond, ontving de FIU-Nederland in 2018 ruim 394.000 meldingen op basis van andere gronden.

Melden ongebruikelijke transactie

De in de wet aangewezen instellingen en beroepsgroepen zoals banken, handelaren in goederen, casino’s en makelaars dienen ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland te melden. Het gaat daarbij om transacties waarvan het vermoeden bestaat dat deze een verband hebben met witwassen en/of de financiering van terrorisme. De FIU-Nederland verklaart deze transacties verdacht als daar, na analyse en onderzoek, een aanleiding voor is en stelt deze ter beschikking aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten

Meer verdacht met een grotere totale waarde

De FIU-Nederland verklaarde in 2018 het totaal van 57.950 transacties verdacht, ruim een derde meer dan in 2017. Deze oplopende trend van aantallen verdacht verklaarde transacties vertegenwoordigen een totale waarde van ruim 9,5 miljard euro, het hoogste bedrag dat ooit door de FIU-Nederland werd geregistreerd. 

Egmont Group of FIU's

Om transacties verdacht te verklaren werkt de FIU-Nederland samen met nationale partners en werkt internationaal samen met andere FIU’s binnen the Egmont Group of FIU’s, om informatie over witwassen en terrorismefinanciering met elkaar te delen. Het hoofd van de FIU-Nederland was de afgelopen twee jaar voorzitter van dit internationale samenwerkingsverband. De verdacht verklaarde transacties kunnen gebruikt worden door de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten, bijvoorbeeld als startpunt van een opsporingsonderzoek of als bewijslast in de rechtszaal.

Werken aan samenwerking

In 2018 werd door de FIU-Nederland thematisch gewerkt aan onderzoeken die onder meer te maken hadden met fraude en terrorismefinanciering. Binnen deze gecombineerde thema’s signaleerde de FIU-Nederland dat er steeds creatievere manieren worden aangewend om geld wit te wassen en/of terrorisme te financieren. 

Verband zorgfraude en financieren terrorisme

Zo werd in 2018 een mogelijk verband tussen zorgfraude en het financieren van terrorisme waargenomen. Om dit soort signalen te blijven signaleren, investeerde de FIU-Nederland in 2018 onder meer in een verbreding en verdieping van de publieke en private samenwerking. In deze samenwerkingsvormen kunnen wederzijdse belangen en voordelen ontstaan die anders ongebruikt blijven, zoals in intensieve samenwerkingsvormen met de bankensector, maar ook het verkennen van meerdere manieren om effectief gebruik te maken van verdachte transacties, zoals samen met de Regionale Informatie en Expertise Centra’s (RIEC’s). 

Afpakken crimineel vermogen

In publieke samenwerkingsverbanden was er in 2018 veel aandacht voor de versterking van de ondermijningsaanpak en van afpakkansen van crimineel verkregen vermogen. De FIU-Nederland levert op het gebied van afpakken waardevolle analyses en verdachte transacties aan die de opsporingsdiensten kansen biedt om criminelen van onrechtmatig verkregen geld en goederen te ontdoen.

Data-analyse voor de toekomst

Om de oplopende datahoeveelheden te kunnen blijven verwerken, investeert de FIU-Nederland in methoden en technieken die de verwerking en de inzichten in data kunnen verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn het werken met datascience en het ontwerpen en bouwen van een nieuw integraal dataverwerkingssysteem. Daarmee beweegt de FIU-Nederland zich naar een toekomst waarbij het digitaal analyseren van data, naast het blijvende menselijke element, steeds voornamer wordt.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: