woensdag, 25. september 2019 - 9:16 Update: 25-09-2019 9:21

Rechtbanken kunnen elkaar makkelijker helpen

voortbestaan, helpen, tijdelijk gebrek, voldoende zittingscapaciteit
Foto: Archief EHF
Den Haag

Rechtbanken en gerechtshoven kunnen elkaar straks makkelijker helpen als een gerecht te kampen heeft met een tijdelijk gebrek aan voldoende zittingscapaciteit.

Om dit te realiseren wordt een aantal belemmeringen weggenomen die de gerechten in de praktijk ondervinden om een zaak op een locatie van een ander gerecht te laten behandelen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat binnenkort voor advies naar de Raad van State gaat.

Dekker:

Om een kwalitatief goede en toegankelijke rechtspraak te waarborgen wil ik zoveel mogelijk voorkomen dat de behandeling van een zaak vertraagt. Als de gerechten elkaar makkelijker kunnen helpen , kan een rechtszaak sneller weer doorgaan. Dat is ook van belang voor rechtzoekenden.

Strafzaken

Allereerst komt er een structurele wettelijke voorziening voor de vier zogenoemde concentratierechtbanken (Amsterdam, Rotterdam, Oost-Brabant en Overijssel) waar gespecialiseerde strafzaken van het landelijk parket en het functioneel parket worden behandeld. Bijvoorbeeld zaken van terugkerende jihadgangers en de financiering van terrorisme. Het is niet altijd te voorspellen wanneer dergelijke zaken zich voordoen, terwijl het vanwege de aard en invloed van deze zaken belangrijk is dat er geen vertraging ontstaat. Door alle zittingsplaatsen van deze rechtbanken voor dit type zaken aan te wijzen als elkaars zittingsplaatsen kunnen aanbod en capaciteit makkelijker op elkaar worden afgestemd en kunnen eventuele capaciteitsproblemen onderling snel en flexibel worden opgelost. 

Civiele en andere rechtszaken

Daarnaast zorgt het wetsvoorstel ervoor dat er in andere soorten zaken tijdig en effectief kan worden gereageerd op onverwachte piekbelastingen. Dit biedt een oplossing in geval van bijvoorbeeld een plotselinge verhoogde instroom van zaken, langdurige personele onderbezetting of tijdelijk beperkte beschikbaarheid van zittingszalen .

Snel en efficiënt

De bestaande procedures om in dit soort gevallen onderlinge bijstand te verlenen zorgt nu nog voor ongemak bij de rechtbanken en gerechtshoven. Administratieve handelingen belemmeren in dat geval vaak een snelle en efficiënte overdracht van zaken. Daarom kunnen straks tijdelijk zittingsplaatsen van andere gerechten worden aangewezen waardoor een gerecht met problemen buiten de grenzen van het eigen gebied voor een bepaalde duur gebruik kan maken van zittingscapaciteit van een ander gerecht. Het voordeel is dat zaken dan niet meer hoeven te worden overgedragen, zoals nu het geval is.