woensdag, 6. november 2019 - 18:12 Update: 06-11-2019 18:25

Bouw Amsterdamse woonwijk Sluisbuurt met wolkenkrabbers mag doorgaan

sluisbuurt-wolkenkrabbers
Foto: Gemeente Amsterdam
Amsterdam

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de Sluisbuurt bekrachtigd. 'Dat maakt de ontwikkeling van de Sluisbuurt mogelijk', zo meldt de gemeente Amsterdam woensdag.

Beroep aangetekend

Tegen het plan van gemeente Amsterdam was door belanghebbenden op verschillende punten beroep aangetekend. De Raad van State heeft het beroep na een zorgvuldige afweging niet-gegrond verklaard op woensdag 6 november 2019.

Ruim 5.500 woningen

Dit betekent dat de gemeente verder kan gaan met de ontwikkeling van de Sluisbuurt, een nieuw stuk stad met 5.640 woningen, scholen en voorzieningen op deze unieke plek aan het IJ.

Bezwaren tegen het bestemmingsplan slagen niet

De bezwaarmakers hebben veel verschillende argumenten aangevoerd tegen het bestemmingsplan. Zij vinden onder meer dat de geplande hoogbouw in het gebied in strijd is met het gemeentelijk hoogbouwbeleid. Die hoogbouw tast het uitzicht vanuit de binnenstad van Amsterdam aan, net als de door UNESCO als werelderfgoed aangewezen 17de-eeuwse grachtengordel en het uitzicht vanuit Amsterdam-Noord, de noordoever van het IJ, Schellingwoude en Waterland. Verder voeren zij onder andere aan dat de ontsluiting van het gebied niet goed is geregeld, waardoor verkeersoverlast zal ontstaan, onder meer voor het fietsverkeer.

Bestemmingsplan

In de uitspraak van vandaag oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat deze en de andere opgeworpen bezwaren er niet toe leiden dat het bestemmingsplan moet worden vernietigd. Het bestemmingsplan wijkt gedeeltelijk af van het gemeentelijk hoogbouwbeleid, maar de gemeenteraad heeft deze afwijking in dit specifieke geval voldoende daadkrachtig gemotiveerd. 

Beschermde status van de 17de-eeuwse Amsterdamse grachtengordel

Daarbij heeft de gemeenteraad ook voldoende aandacht geschonken aan de invloed van de hoogbouw op de door de UNESCO toegekende beschermde status van de 17de-eeuwse Amsterdamse grachtengordel, de UNESCO-bufferzone rond die grachtengordel, op de beschermde dorpsgezichten van Amsterdam Noord en het uitzicht vanuit Waterland. Uit de verkeersonderzoeken heeft de gemeente de conclusie kunnen trekken dat de verkeerssituatie na aanpassing op onderdelen van de lokale infrastructuur aanvaardbaar zal blijven.

Categorie:
Provincie: