vrijdag, 8. november 2019 - 12:20 Update: 08-11-2019 12:25

Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm

Foto van kerncentrale Borssele | BON
Foto: Bon
Borssele

Het stralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele lag in 2018 onder het toegestane maximum van 0,01 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Over de periode 2018 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,008 millisievert.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  controleert elk jaar de stralingsniveaus aan de terreingrenzen van kerncentrale Borssele, en COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval  Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval, op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dit maakt onderdeel uit van de taak van het RIVM om in kaart te brengen aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. Als iemand door radioactiviteit aan een hoge dosis straling wordt blootgesteld, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

In Nederland worden mensen per jaar gemiddeld aan 2,6 mSv millisievert (millisievert) blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral uit straling door medische handelingen, en radon en thoron.

Categorie:
Provincie: