dinsdag, 19. november 2019 - 10:26

Vertrouwenscrisis bij Landelijke Eenheid van de politie

Logo politie
Driebergen

Bronnen die in gesprek zijn geweest met het NRC klagen over vriendjespolitie, wegkijkgedrag en machtsmisbruik binnen de Landelijke Eenheid van de politie. De hoogoplopende vertrouwenscrisis tussen agenten en de leiding belemmert in ernstige mate het werk om zware misdagen en terrorisme aan te pakken.

Door de interne strubbelingen is de internationale informatie-uitwisseling en het aansturen van de vijftig agenten die in 33 andere landen werken in de problemen gekomen. Ook lopende onderzoeken en het afschermen van identiteit van informanten zou volgens de agenten gevaar lopen.

De ruzie tussen de agenten en de heimelijk opererende afdeling sluimert al geruime tijd, maar is recentelijk geëscaleerd. De teamchef van de eenheid die internationale informatie-uitwisseling en de begeleiding van de in het buitenland opererende agent zit al enige tijd ziek thuis. Hij heeft geen vertrouwen meer in de leidinggevenden van de eenheid.

Categorie:
Provincie: