woensdag, 22. januari 2020 - 14:23 Update: 22-01-2020 14:29

Voorkom ongeval met de cirkelzaag

Foto van elektrische zaagmachine | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Groningen

Zagen laten de meeste mensen doen. Bij de doe het zelfzaken zagen ze de platen precies op maat met een professionele cirkelzaag. Dat is maar goed ook wat zagen is niet zonder risico’s.

Zaagtafel

Een zaagtafel is een professioneel elektrisch apparaat. Naast de functie van plaatzagen wordt de cirkelzaagmachine gebruikt voor wiggen, afkorten en schulpen. Het vereist vakmanschap om op een juiste manier te werken met een cirkelzaag. Problemen die kunnen ontstaan zijn: terugslag van het te zagen hout, brand en elektrocutie, in contact komen met het zaagblad dat draait, schadelijk geluidsniveau en stoffen of dampen die schadelijk zijn.

Terugslag

Rond en wegvliegend materiaal veroorzaakt bij het gebruik van cirkelzaagmachines de meeste ongevallen. Meestal is de oorzaak het verkeerd gebruiken van de machine. De meeste oorzaken van terugslag zijn; het niet gebruiken van een hulpgeleider, het niet gebruiken van een spouwmes en een verkeerd ingesteld zaagblad.

Brand en elektrocutie

Brand kan ontstaan door een slechte geleiding van contactpunten. Vonken en warmte kunnen dan leiden tot brand van zaagsel. De machine heeft dikwijls krachtstroom nodig. Elektrocutie kan zich voordoen wanneer de fase in contact komt met de metalen delen van de machine.

Zaagblad

Het in contact komen met een draaiend zaagblad zorgt voor ernstige ongevallen. Ook hier ontstaan de meeste ongelukken door verkeerd gebruik. Het niet of onjuist gebruiken van hulpmiddelen, slecht onderhouden machines en de omgeving van de werkplek onvoldoende op te ruimen zodat vallen een risico wordt.

Gehoorbeschadiging en beademing

Een langdurig te hard geluidsniveau kan lijden tot gehoorbeschadiging. Gebruik daarom altijd gehoorbescherming als er wordt gewerkt met cirkelzaagmachines. Bij het zagen komt stof vrij die schadelijk kan zijn bij inademing, met name bij het zagen van kunststof. Het werken met een stofafzuiging is het beste, maar ook een gebruik van een klasse 2 stofmasker biedt voldoende bescherming. Zet ook altijd een veiligheidsbril op.

Van dik hout zaagt men planken is een spreekwoord wat inhoudt niet al te nauwkeurig werken. De meeste ongelukken komen juist door onoplettendheid en het verkeerd gebruiken van het materiaal. Het gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen kan veel leed voorkomen. Dat snijdt hout!

Categorie:
Provincie:
Tag(s):