woensdag, 7. oktober 2020 - 15:41 Update: 07-10-2020 16:28

Begeleidingscommissie aangesteld in onderzoek coronacrisis

rutte-de-jonge
Foto: Screenshot NOS/NPO1
Den Haag

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft begin oktober de leden van de begeleidingscommissie voor het onderzoek coronacrisis aangesteld. Dit meldt de Onderzoeksraad woensdag.

Voldoende expertise

Om tijdens onderzoeken over voldoende expertise te kunnen beschikken werkt de Onderzoeksraad, zoals gebruikelijk, met een begeleidingscommissie. De commissieleden zijn vertegenwoordigers vanuit de zorg, wetenschap, toezicht en bestuur. De rol van de begeleidingscommissie is om vanuit de praktijk te reflecteren en bij te dragen aan het onderzoek. Hiervoor worden zij bij verschillende fases van het onderzoek betrokken en komen zij met regelmaat bijeen.

Onafhankelijk

De Onderzoeksraad werkt onafhankelijk, toch is het belangrijk om experts van buiten de organisatie te betrekken. Hierdoor kan de Onderzoeksraad gebruik maken van specialistische kennis over het werkveld. De leden van de begeleidingscommissie worden op persoonlijke titel gevraagd om de onafhankelijkheid te waarborgen.

Leden begeleidingscommissie coronacrisis

De heer prof. mr. dr. J.A. de Bruijn
De heer R. Goldstein RA
De heer prof. dr. A. Hofman
De heer prof. dr. J.A. Knottnerus
Mevrouw prof. dr. P.L. Meurs
Mevrouw drs. M. Sint
De heer prof. dr. W.J.M. Spaan
Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies
De heer prof. dr. R. Vliegenthart
Mevrouw prof. mr. dr. F. de Vries

Onderzoek naar de coronacrisis

Op 5 mei 2020 besloot de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek te doen naar de corona-crisisaanpak. Dit was mede naar aanleiding van een verzoek van het Kabinet om de crisisaanpak te evalueren. De verkennende fase en afbakening van het onderzoek werd eind september 2020 afgerond. De Onderzoeksraad zal aandacht besteden aan de crisisorganisatie, de besluitvorming, capaciteitsvragen, de communicatie, de naleving en handhaving. Tenslotte zal de Onderzoeksraad bijzondere aandacht besteden aan de wijze waarop in verpleeghuizen met deze crisis is omgegaan.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: