donderdag, 4. februari 2021 - 11:06 Update: 04-02-2021 11:11

VSNU: 8% meer studenten ingeschreven voor 2020-2021

Foto van studenten VU | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Op 1 oktober 2020 stonden er 327.300 studenten ingeschreven aan de Nederlandse universiteiten voor het collegejaar 2020-2021. 'Het totale aantal studenten is met 8% gegroeid ten opzichte van het voorgaande studiejaar', zo meldt de Vereniging voor Universiteiten (VSNU) donderdag.

Flinke groei

'Deze grote groei komt doordat er veel meer studenten bij zijn gekomen, minder geslaagden een tussenjaar namen om te reizen én minder studenten eerder stopten met hun studie', aldus de VSNU.

'Onderwijsfinanciering moet meegroeien' 

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: 'We hebben nu een goed overzicht van de gevolgen van de coronacrisis op de studenten, hun resultaten en onze medewerkers. Deze crisis vraagt veel van onze studenten, maar ook van het onderwijs en de ondersteuning. De studentenaantallen groeien al jaren hard en nu is daar door corona weer een flinke schep extra bovenop gekomen. Daarom zijn we in gesprek met het ministerie van OCW om ervoor te zorgen dat onze onderwijsfinanciering nu sneller meegroeit met het aantal studenten dat we opleiden. Normaal wordt die bekostiging pas twee jaar later aangepast.'

Coronabanen

Daarnaast zetten de universiteiten in op coronabanen. Begin december is samen met de hogescholen voorgesteld om die ook in te zetten in het hoger onderwijs. Duisenberg: 'Daarmee willen we de medewerkers ondersteunen die hun werkdruk door corona nog verder zien stijgen.' 

Structureel probleem

Het eenmalig naar voren halen van de financiering en het inzetten van coronabanen lost overigens het structurele probleem niet op. Er komen steeds meer studenten bij maar de rijksbijdrage per student daalt al jaren. Duisenberg: 'Wij willen onze hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek blijven bieden, maar daarvoor moet de overheid wel fors investeren in wetenschap. Dat is onze boodschap aan het volgende kabinet.'

Stijging per studierichting

Niet alleen de opleidingen Economie, Recht en Gedrag & Maatschappij trekken veel meer – 10% – studenten dit jaar. Ook opleidingen in de richtingen Natuur (+10%) en Techniek (+5%) zijn enorm populair. Duisenberg: 'De groei aan hoogopgeleide technische mensen waar de arbeidsmarkt om zit te springen, zit er goed in.'

Categorie:
Provincie: