woensdag, 3. maart 2021 - 17:03 Update: 03-03-2021 17:15

Onvoldoende bewijs dat inname vitamine D helpt bij preventie COVID-19

krokus-lente-zon
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Op basis van de huidige stand van de wetenschap is niet te beoordelen of vitamine D-supplementen kunnen bijdragen aan de preventie van COVID-19. Dit heeft de Gezondheidsraad woensdag bekendgemaakt.

Weinig onderzoek

'Er is daarover nog te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar. Er is wel voldoende onderzoek beschikbaar naar de preventie van andere acute luchtweginfecties, maar daarin ziet de Gezondheidsraad geen aanleiding om het bestaande suppletieadvies voor vitamine D aan te passen', aldus de raad.

Goede werking immuunsysteem

Vitamine D speelt een rol bij de goede werking van het immuunsysteem. De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de mogelijke rol van vitamine D bij het bestrijden van de COVID-19-pandemie. Voor een aantal groepen bestaat in Nederland al het advies om vitamine D-supplementen te nemen, met name voor een goede botgezondheid. De raad is nagegaan of de wetenschap aanleiding geeft om voor de preventie van COVID-19 ook andere groepen te adviseren extra vitamine D te nemen. Dat is niet geval. 

Onvoldoende aanleiding aanpassen advies

Over vitamine D en de preventie van COVID-19 is te weinig onderzoek van voldoende kwaliteit beschikbaar. En in het onderzoek naar vitamine D en de preventie van andere acute luchtweginfecties – dat als indirect bewijs zou kunnen dienen voor een mogelijk effect op de preventie van COVID-19 – ziet de Gezondheidsraad onvoldoende aanleiding om het bestaande suppletieadvies voor vitamine D aan te passen.

Botgezondheid

De Gezondheidsraad wijst erop dat het voor een goede botgezondheid wel van belang is dat de groepen voor wie het advies geldt om vitamine D-supplementen te nemen dat ook doen. Dit betreft kinderen tot 4 jaar, mensen die te weinig vitamine D in de huid aanmaken omdat zij weinig zonlicht krijgen of een donkere huid hebben, zwangere vrouwen, vrouwen van 50+ en mannen van 70+.

Categorie:
Provincie: