woensdag, 7. april 2021 - 16:30 Update: 08-04-2021 8:57

Vera Bergkamp (D66) verkozen tot nieuwe voorzitter Tweede Kamer

Vera Bergkamp
Foto: Tweede Kamer
khadija-arib-kamervoorzitter
Foto: Tweede Kamer
Den Haag

Tijdens de verkiezing voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer is D66-Kamerlider Vera Bergkamp gekozen tot opvolgster van Khadija-Arib

Stemmen

Bij de verkiezing van de Voorzitter gelden de regels voor het stemmen over personen uit het Reglement van Orde. Stemming over de kandidaten gebeurt met stembriefjes, die in een bus worden gedaan. De stemming is alleen geldig als er voldoende leden aan de stemming hebben meegedaan dus minimaal 76 leden. 

Stemopnemers

De Kamer benoemt vier leden als stemopnemers; zij tellen de stemmen. Het eerstbenoemde lid van de commissie van stemopnemers maakt de uitslag bekend. Stembriefjes kunnen ongeldig worden verklaard als deze niet goed zijn ingevuld. De stemming kan ook ongeldig worden verklaard als er meer stembriefjes in de bus worden gevonden dan dat er leden zijn.

Stemrondes

De stemmingen over kandidaten vinden plaats in een aantal stemrondes. De eerste stemming is vrij. Als na de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft, vindt een tweede stemming plaats. Deze stemming is eveneens vrij. Indien ook bij de tweede stemming niemand de meerderheid van de stemmen verkrijgt, dan vindt een derde stemming plaats. Daarbij wordt gekozen uit de vier personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Als er maar drie of vier kandidaten voor de eerste twee stemmingen waren, dan is de derde stemming tussen twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Eventueel vindt een vierde stemming plaats tussen twee kandidaten.

Lot beslist bij gelijke stand na vierde stemming

Als bij de vierde stemming beide kandidaten evenveel stemmen halen, beslist het lot. Om deze beslissing tot stand te brengen wordt een naambriefje uit de stembus getrokken. De persoon die daarop staat vermeld wordt Kamervoorzitter.

Update 17.10 uur

De vergadering is nu geschorst en gaat om 18.20 uur verder met de eerste stemming. 

Update 19.00 uur

D66-Kamerlid Vera Bergman is verkozen tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer

Categorie:
Provincie: