donderdag, 22. april 2021 - 10:01 Update: 22-04-2021 10:33

AFM adviseert om studieschuld te registreren bij BKR

student-woning-studieschuld-BKR-AFM
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Amsterdam

Financieel toezichthouder AFM adviseert het kabinet om de studieschuld te registeren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit is één van de vier thema's waarvoor de toezichthouder bij het kabinet aandacht vraagt in haar wetgevingsbrief van 2021. De AFM vraagt ook aandacht voor knelpunten van drie andere thema's: digitalisering, Europese wet & regelgeving en het vestigingsklimaat voor de kapitaalmarkten.

Jaarlijkse wetgevingsbrief

De AFM gaat in haar jaarlijkse wetgevingsbrief in op de ontwikkelingen en mogelijk knelpunten en vraagt om aanpassingen in de financiële wetgeving. Goede wetten en regels vormen de basis van effectief toezicht. 

Studieschuld

De  AFM verzoekt de minister van Financiën in overleg te treden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de concrete invulling van het knelpunt dat op dit moment speelt bij starters op de woningmarkt. Zij hebben steeds vaker een (hoge) studieschuld. Het aantal personen met een studieschuld is sinds begin 2015 toegenomen met 388.000, naar 1,4 miljoen in 2019. De gemiddelde studieschuld is ook opgelopen, van 12.400 euro in 2015 naar 13.700 euro in 2019. 

Maandelijkse aflossing

De maandelijkse aflossing van de studieschuld beperkt de financiële ruimte die een consument heeft voor woonlasten en overige uitgaven. Aanbieders en adviseurs van hypothecair krediet zijn wettelijk verplicht om bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag rekening te houden met de bestaande financiële verplichtingen. Het is immers belangrijk dat het totale maandelijkse bedrag dat een consument moet betalen aan rente en aflossing voor een hypotheek – maar ook voor andere kredieten – verantwoord is. 

Minder zwaar meewegen

Met de voorwaarden van studieleningen en gelet op het maatschappelijke doel, heeft de wetgever reeds bepaald dat deze minder zwaar meewegen bij het bepalen van de maximale hypotheek dan bijvoorbeeld een consumptief krediet.2 Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat bij een deel van de consumenten een studieschuld in het geheel niet wordt meegenomen bij een hypotheekaanvraag. 

Screenshot DUO

Aanbieders en adviseurs zijn momenteel in hoge mate afhankelijk van de aanvrager van de hypotheek om vast te stellen of sprake is van een studieschuld. De huidige praktijk, waarbij een aanvrager doorgaans een schermafdruk van de digitale ‘Mijn DUO’-omgeving overlegt, is onnodig omslachtig en bevordert naleving en handhaving van de geldende regelgeving rond verantwoorde kredietverstrekking niet. Extern onderzoek toont aan dat 15% van de starters een studieschuld niet opgeeft bij de hypotheekaanvraag.

BKR

De AFM is daarom van mening dat registratie in het Centraal Krediet Registratiesysteem van het BKR het meest voor de hand ligt vanwege de aansluiting met de reeds bestaande schuldenregistratie.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):