vrijdag, 30. april 2021 - 17:35 Update: 30-04-2021 17:47

Bijna 15.500 ouders hebben recht op Catshuisregeling

Alexandra van Huffelen
Foto: Arenda Oomen
Den Haag

Bijna 15.500 ouders die zich vóór 15 februari hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebben recht op de Catshuisregeling. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) vrijdag aan de Tweede Kamer.

'Eerste uitbetaling'

Het bedrag van 30.000 euro is een eerste uitbetaling aan compensatie voor ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Zij hoeven dit bedrag nooit terug te betalen. 'Ik hoop voor alle ouders die we 30.000 euro kunnen uitbetalen, dat dit een belangrijke stap vormt in de richting van herstel van het onrecht dat hen is aangedaan,' aldus de staatssecretaris.

Lichte toets

Het kabinet heeft toegezegd om alle gedupeerde ouders die zich vóór 15 februari hebben gemeld uiterlijk 1 mei de 30.000 euro uit te betalen. In totaal hebben zich 25.946 ouders voor 15 februari aangemeld bij UHT. Op basis van een lichte toets is voor 15.456 ouders het recht op de Catshuisregeling vastgesteld. Deze ouders zijn getroffen door een vooringenomen behandeling, de harde regelgeving (‘alles-of-niets’) of het onterechte predicaat Opzet Grove Schuld.

Uitbetalingen op 1 en op 12 mei

UHT heeft voor 11.143 ouders die recht hebben op de Catshuisregeling het bedrag van 30.000 euro voor 1 mei overgemaakt. Door een fout krijgt een ander deel van de ouders het bedrag op 12 mei uitbetaald. Ook zijn er ouders die UHT nog niet telefonisch heeft kunnen bereiken. UHT belt gedupeerde ouders om aan te kondigen dat zij 30.000 euro krijgen uitbetaald.

Zorgvuldig

UHT heeft de lichte toets om vast te stellen of ouders recht hebben op 30.000 euro zorgvuldig uitgevoerd. Waar mogelijk is dit op basis van data-analyse vastgesteld. Bij ruim 12.000 ouders is aanvullend met een handmatige toets naar de specifieke situatie van de ouder gekeken. Als een medewerker nu geen reden kon vinden om 30.000 euro uit te betalen, heeft een andere medewerker nogmaals naar de situatie van de ouder gekeken. Als er daarna nog twijfel bestond, is de ouder gebeld. Zo’n telefoongesprek kan nieuwe relevante informatie opleveren.

9.463 ouders komen niet in aanmerking voor uitbetaling

Bij 9.463 ouders heeft UHT nu geen reden gevonden voor uitbetaling van de 30.000 euro. Het gaat bijvoorbeeld om ongeveer 1800 ouders die geen kinderopvangtoeslag hebben ontvangen, waarbij voor de helft van deze ouders geldt dat zij toeslagpartner waren en dus niet de aanvrager.  En ongeveer 5800 ouders hebben een terugvordering gekregen die correct lijkt. Bijvoorbeeld omdat het inkomen van ouders is gewijzigd of omdat het aantal uren kinderopvangtoeslag is veranderd. Dit is een heel vervelende consequentie van het huidige toeslagensysteem, maar geen reden voor compensatie.

Nieuwe aanmeldingen ook nog beoordeeld

Ouders die niet in aanmerking lijken te komen voor de Catshuisregeling, krijgen hierover een brief. Daarin staat dat UHT hun zaak omwille van de zorgvuldigheid nog volledig zal beoordelen. Dat gebeurt ná 1 mei. Na 15 februari hebben zich nog 10.250 ouders bij UHT gemeld. Ook voor deze ouders zal UHT met een lichte toets kijken of er 30.000 euro kan worden uitbetaald. Dat gebeurt binnen 6 maanden nadat een ouder zich heeft aangemeld.