dinsdag, 24. augustus 2021 - 11:40

Vogelgriep vastgesteld bij zwanen en eenden in Heeten

Vervoersverbod
Foto: MV
Heeten

In het Overijsselse Heeten is bij sierwatervogels van een vogelhouder vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle circa 665 sierwatervogels van de besmette locatie geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vervoersverbod

In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen in totaal 36 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Heeten. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gehouden gevogelte. 

Maatregelen

Nog steeds gelden er enkele landelijke maatregelen voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens. Zo geldt nog een aangescherpte meldplicht waarbij pluimveehouders eerder melding moeten maken bij de NVWA van uitval van hun pluimvee. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt de kans op verspreiding kleiner. Ook zijn er nog maatregelen die gelden ten aanzien van het afdekken en gebruik van strooisel voor eenden en een bezoekersverbod voor commercieel gehouden vogels.

De ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, is sinds 6 juli jl. niet meer van kracht. Naar aanleiding van deze besmetting vraagt de minister van LNV de deskundigengroep Dierziekten naar een risicobeoordeling voor de betreffende regio en voor heel Nederland. Het advies van de deskundigengroep wordt nog deze week verwacht en mede op basis van dat advies zal worden besloten of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn

Categorie:
Provincie: