vrijdag, 3. september 2021 - 14:46 Update: 03-09-2021 15:07

Minister Tamara van Ark van Medische Zorg weg om gezondheidsredenen

Tamara van Ark
Den Haag

De minister voor Medische Zorg, drs. T. van Ark, heeft Koning Willem-Alexander verzocht haar per 3 september 2021 ontslag te verlenen als minister voor Medische Zorg om gezondheidsredenen.

Ontslag door koning verleend

De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.

Overname taken 

De minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dhr. H.M. de Jonge en drs. P. Blokhuis, zullen de taken van de minister voor Medische Zorg overnemen.

Verklaring Tamara van Ark

Van Ark heeft op twitter haar vertrek nader toegelicht: 'De afgelopen weken heb ik stappen gezet om te herstellen van aanhoudende nekklachten. Helaas is er nog geen sprake van herstel op het niveau dat ik weer aan de slag kan. Dit werk, zowel in het kabinet als in de Kamer, vraagt 100% en vaak meer en dat lukt nu niet. Ik weet ook niet wanneer dat wel zo is. Daarom heb ik besloten nu terug te treden. Ik heb de Koning mijn ontslag aangeboden en de Kamervoorzitter laten weten dat ik mijn Kamerzetel opgeef. Ik wil iedereen bedanken voor de warme steun', aldus de tweet van Van Ark.