zaterdag, 19. februari 2022 - 14:29 Update: 19-02-2022 14:32

Hoger beroep dodelijke aanslag op advocaat Wiersum blijft in Amsterdam

liquidatie Derk Wiersum
Foto: Bon
Amsterdam

De behandeling van het hoger beroep in de zaak van de dodelijke aanslag op advocaat Wiersum (Zaak Pulheim) wordt niet verwezen naar een ander gerechtshof. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam beslist.

'Hof bij de zaak betrokken'

De verdediging verzocht de zaak tegen de verdachten door een ander gerechtshof te laten berechten, omdat het gerechtshof Amsterdam bij de zaak betrokken zou zijn. Volgens de verdediging kan het gerechtshof Amsterdam zich in deze zaak niet onpartijdig en onafhankelijk uitlaten over de beschuldigingen, omdat Wiersum als in Amsterdam gevestigde advocaat bij het gerechtshof Amsterdam een bijzondere positie zou hebben gehad.

Geen betrokkenheid gerechtshof Amsterdam

Een zaak kan volgens de Wet op de rechterlijke organisatie worden verwezen naar een ander gerechtshof als het bevoegde hof betrokken is bij de zaak. Dat is bijvoorbeeld zo als het hof zelf, of een medewerker van het hof of het ressortsparket (het Openbaar Ministerie in hoger beroep), partij is in een rechtszaak. In deze zaak spelen deze situaties niet.

Verzoek verdediging afgewezen

Wiersum trad bij het gerechtshof Amsterdam op als advocaat, dus als professioneel procesdeelnemer, maar niet is gebleken dat hij bij het gerechtshof Amsterdam een andere positie innam dan die van andere bij dit gerechtshof optredende advocaten. Het hof is daarom van oordeel dat geen sprake is van betrokkenheid van het gerechtshof bij de zaak, zodat de behandeling niet door een ander gerechtshof hoeft plaats te vinden. Het verzoek van de verdediging om de zaak te verwijzen wordt afgewezen.

Categorie:
Provincie: