zaterdag, 2. april 2022 - 12:42 Update: 02-04-2022 12:48

Akkoord voor voortduringswet wettelijke taak burgemeesters voor opvang Oekraïners

burgemeester-ambtsketting
Foto: Archief EHF
Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de zogeheten voortduringswet in verband met de opvang van mensen uit Oekraïne. Dit meldt het ministerie Justitie en Veiligheid.

Noodrecht ingezet voor opvang Oekraïners

'Het aannemen van de voortduringswet volgt op het besluit afgelopen woensdag in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing Opvang Oekraïne om het noodrecht in te zetten voor de opvang van mensen uit Oekraïne. Hiermee krijgen burgemeesters de wettelijke taak mensen uit Oekraïne op te vangen. Tot op heden deden ze dit vrijwillig', aldus het ministerie.

Koninklijk Besluit

De inzet van noodrecht kent een bijzondere procedure. De eerste stap is het nemen van een koninklijk besluit, in dit geval is dat gebeurd op basis van de Wet verplaatsing bevolking. Een Koninklijk Besluit treedt in werking nadat het gepubliceerd is in het Staatsblad. Dat is vrijdag gebeurd en daarmee zijn de burgemeesters nu belast met de wettelijke taak zorg te dragen voor de opvang van mensen uit Oekraïne. 

Tweede Kamer

Zoals vereist bij de inzet van noodrecht, dient er onverwijld na het in werking treden van een Koninklijk Besluit een voortduringswet te worden ingediend bij de Tweede Kamer. Vanwege het spoedeisende karakter van dit wetsvoorstel vindt niet de gebruikelijke consultatie plaats. De Raad van State moet wel advies uitbrengen; de Raad is om een spoedbehandeling gevraagd. Zodra het advies van de Raad van State is ontvangen, zal het Nader rapport worden opgesteld, waarna het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Buitenwerkingstellingsbesluit

Indien het wetsvoorstel wordt verworpen, en ook zodra het kabinet van oordeel is dat er niet langer sprake is van buitengewone omstandigheden die rechtvaardigen dat de opvang een wettelijke taak is van de burgemeesters, zal er een buitenwerkingstellingsbesluit genomen worden. Na publicatie daarvan eindigt per direct deze taak.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: