zaterdag, 16. april 2022 - 20:11 Update: 16-04-2022 20:23

D66 neemt onderzoek naar grensoverschrijdende gedrag opnieuw onder de loep

kaag-d66
Foto: D66
Den Haag

In De Volkskrant van zaterdag staat een artikel over veiligheid binnen D66 en het BING-onderzoek dat anderhalf jaar geleden werd ingesteld en waarvan twee maanden later het onderzoeksrapport werd gepubliceerd. Dit meldt D66 zaterdag.

Landelijk bestuur 

Anno 2022 hanteert het bestuur voor de partij een duidelijke norm: grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. 'Wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig is binnen D66, dat we respectvol met elkaar omgaan en dat we naast mensen staan, zodat ze naar voren durven te stappen als zij een melding willen doen', aldus D66.

Nieuwe partijvoorzitter geïnformeerd

De nieuwe partijvoorzitter werd kort na zijn aantreden geïnformeerd over de volledige casus, inclusief de vertrouwelijke bijlage die hoort bij het BING-onderzoek. Ook werd hem duidelijk dat de gesprekken met betrokkene(n) nog niet naar tevredenheid waren afgerond. 

BING-rapport opnieuw wegen

Dit was voor hem aanleiding gesprekken hierover voort te zetten en opnieuw te bezien welke conclusies eventueel alsnog getrokken moeten worden uit het BING-onderzoek. Tegen die achtergrond gaat het gehele huidige landelijk bestuur in grote zorgvuldigheid het BING-rapport, dus het openbare en het vertrouwelijke deel, wegen om te bezien of zij daar eventueel andere conclusies uit trekken dan eerder is gedaan.

Sigrid Kaag

Onze partijleider Sigrid Kaag had en heeft geen inzage in de vertrouwelijke bijlage bij het BING-rapport. Dat hoort niet, want deze is alleen gedeeld met de opdrachtgever van het onderzoek. Dat was, aangezien het hier om zaken in de vereniging gaat, namens het bestuur de toenmalige voorzitter en de toenmalige vicevoorzitter.

Reactie Sigrid Kaag

‘Het D66 waar ik leiding aan geef moet een veilige partij zijn voor iedereen. Een partij waarin we breed het maatschappelijk gesprek voeren over nieuwe normen en omgangsvormen—ook als dat voor onszelf pijnlijk is. Waar sprake is van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag moet de partij ingrijpen. Want dit is vreselijk voor hen die dat overkomt. Daarom steun ik het besluit van het huidige bestuur om met nieuwe ogen te kijken naar de beide delen van het rapport.’

Categorie:
Provincie: