vrijdag, 4. november 2022 - 9:48

Meer mensen in detentie in 2021

Foto van cel deur open | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2021 zaten meer mensen in detentie dan een jaar eerder. Over een langere periode gemeten neemt het aantal gedetineerden juist af. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2021 zaten 29 370 mensen in detentie. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van 2020, toen 27 300 mensen in detentie zaten. De coronamaatregelen van 2020 zijn van invloed geweest op het aantal gedetineerden dat jaar. 

De afgelopen vijftien jaar is het aantal gedetineerden gedaald. In 2007 zaten bijna 48 duizend mensen in detentie. Dit is in lijn met de daling van de geregistreerde criminaliteit en de daling van het aantal mensen dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit.

Minder jongeren in detentie

De laatste zes jaar zaten minder jongeren (18- tot 25-jarigen) in detentie dan in de jaren ervoor. Het aandeel 45- tot 65-jarigen in detentie is toegenomen. Rond de 60 procent van de gedetineerden was tussen de 25 en 45 jaar oud.

Vaker langere gevangenisstraffen

De laatste jaren is het aandeel gedetineerden met een strafduur van een jaar of langer gestegen. In de afgelopen drie jaar had 66 procent van de gedetineerden een straf van een jaar of langer. In 2007-2009 was dat nog 55 procent. Vooral in 2020 kwamen minder mensen als gevolg van de coronamaatregelen in de gevangenis voor lichtere delicten.

 

 

Categorie:
Provincie: