maandag, 20. maart 2023 - 19:38

Politie Oost-Brabant ontslaat medewerker

Politielogo
Foto: Politie
Eindhoven

De leiding van de politie Oost-Brabant heeft een medewerker uit het district Eindhoven ontslagen. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.

Onderzoek naar medewerker

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) kreeg in 2022 opdracht een onderzoek in te stellen naar gedragingen van een medewerker vanwege een vermoeden van ernstig plichtsverzuim, onder meer gelegen in ongepast gedrag buiten werktijd én het veelvuldig raadplegen van politiesystemen

Uit het disciplinaire onderzoek blijkt dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Na bestudering van de feiten en omstandigheden is gebleken dat de aard en ernst van de gedragingen van de medewerker in kwestie zodanig is dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen en dat is onvoorwaardelijk strafontslag.  Met het uitreiken van het besluit is het ontslag definitief.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: