woensdag, 5. juli 2023 - 19:07

Waarde geleverde militaire steun Oekraïne loopt op naar 1,9 miljard euro

Vlag Oekraïne
Foto: PX
Den Haag

De totale waarde van de geleverde militaire steun door Nederland aan Oekraïne bedraagt inmiddels zo’n € 1,9 miljard. Het gaat onder meer om wapens, munitie, voer- en vaartuigen, ontmijningsuitrustingen, bruggen, brandstoffen, medische goederen en rantsoenen. Dat meldt minister van Defensie Kajsa Ollongen vandaag aan de Kamer. Het betreft leveringen tot en met 26 juni.

Het steunpakket omvat tot deze datum voor ruim € 788 miljoen aan materieel, aanvulling daarvan en vervanging. Het gaat om de boekwaarde. De vervangingswaarde betreft € 1,5 miljard. Nederland heeft verder militaire goederen voor Oekraïne commercieel verworven, in totaal voor zo’n € 210 miljoen. Ook wordt er 155mm munitie aangeschaft. Dit gebeurt gemeenschappelijk via 2 initiatieven, de ene van het Europese defensieagentschap (EDA), de andere via een Duits initiatief waar ook Denemarken aan bijdraagt. Nederland draagt aan beide € 130 miljoen bij. Voorts zijn in coalitieverband luchtverdedigingsmiddelen aangeschaft, waar Nederland € 40 miljoen voor uitgetrokken heeft.

Andere Nederlandse bijdragen zijn 2 keer € 100 miljoen. Een keer voor het International Fund for Ukraine (IFU). Hieruit worden goederen voor Oekraïne betaald die rechtstreeks bij de industrie zijn gekocht. De andere € 100 miljoen is ten gunste van het NATO Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP), waaruit de NAVO niet-letale steun bekostigt. Denk aan brandstof, medische voorzieningen, winteruitrusting en drone jammers.

EU wapenexportcriteria

Zoals gebruikelijk geldt voor alle leveringen, waar nodig, een zorgvuldige maar versnelde toetsing aan de EU wapenexportcriteria. Die neemt de minister van Buitenlandse Zaken voor zijn rekening. Hierna verstrekt zijn collega voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een exportvergunning. Ollongren stuurde de brief dan ook mede namens hen.

Effecten krijgsmacht

De voortdurende ondersteuning van Oekraïne en met name leveringen uit (operationele) voorraden hebben consequenties voor de eigen gereedstelling en inzet. De effecten worden echter nog wel als acceptabel beoordeeld. Het kabinet houdt ook bij toekomstige verzoeken aandacht voor de effecten op de gereedheid.

Europese Vredesfaciliteit

Vanuit de Europese Vredesfaciliteit (European Peace Facility – EPF) is momenteel € 3,5 miljard beschikbaar gesteld. Dit bedrag dient als compensatie voor levering van militair materieel aan Oekraïne vanuit de EU-lidstaten. Nederland heeft tot en met 17 mei € 708 miljoen gedeclareerd. Een deel daarvan is al terugbetaald. Ook een deel wordt niet gecompenseerd.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: