woensdag, 19. juli 2023 - 17:34 Update: 19-07-2023 17:34

Politie legt straffen op aan 6 medewerkers na grensoverschrijdende uitlatingen

politieman-busje
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Apeldoorn

De politie in Oost-Nederland heeft het onderzoek afgerond naar de uitlatingen en betrokkenheid van zes politiemedewerkers bij een filmpje dat in Parijs is gemaakt en dat in maart van dit jaar rondging op sociale media. 'Voor alle medewerkers geldt dat het hen kwalijk wordt genomen dat zij het vertrouwen in de politie hebben geschaad', zo meldt de politie woensdag.

Disciplinaire sancties

Ook hebben zij onvoldoende blijk gegeven een ‘politie voor iedereen’ te zijn. 'Aan vier medewerkers zijn verschillende disciplinaire sancties opgelegd, onder andere afhankelijk van hun aandeel in het geheel', aldus de politie. Twee medewerkers krijgen geen sanctie opgelegd omdat zij geen kwetsende uitspraken hebben gedaan. Wel krijgen zij een waarschuwing.

Wedstrijd Nederlands elftal 

In het filmpje was te horen hoe inzittenden van een busje rijdend door Parijs zich zeer ongepast uitspraken over wat zij om zich heen zagen. Zes inzittenden van het busje bleken politiemedewerkers te zijn die samen in privétijd een wedstrijd van het Nederlands elftal bezochten. 

Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK)

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) onderzocht, in opdracht van de leiding van de eenheid Oost-Nederland, de uitlatingen en de rol van elke medewerker. De medewerkers werden voor de duur van het onderzoek buitenfunctie gesteld. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, de reflectie van externe deskundigen, een juridische toets bij het OM en gesprekken met andere belanghebbenden, is besloten welke afdoening per persoon passend is.

Straffen op maat

In het bepalen van de zwaarte van de straf is onder andere onderzocht of de medewerker iets heeft gezegd in het filmpje en – zo ja – wat precies. Vastgesteld is in elk geval dat niet alle uitspraken die te horen waren door politiemensen zijn gedaan. Er zijn ook uitspraken gedaan door inzittenden die niet werkzaam zijn bij de politie. Verder is onderzocht in hoeverre de betrokken medewerkers hebben geprobeerd het gedrag van de groep te stoppen, of iemand leidinggevende taken heeft en of er sprake is van eerdere op- en aanmerkingen op iemands functioneren.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: