dinsdag, 12. september 2023 - 14:47 Update: 12-09-2023 15:06

OM vervolgt Fvd-kamerlid Van Meijeren voor opruiing

gideon-meijeren-fvd-2e Kamer
Foto: Screenshot Tweede Kamer
Den Haag

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren wordt door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd voor opruiing. Het zou volgens een persbericht van het OM gaan om een 35-jarige man, een politicus, uit Den Haag. Van Meijeren wordt vervolgd voor twee gevallen van opruiing.

'Twee momenten in 2022'

Van Meijeren suggereerde volgens het OM dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. 'Volgens het OM maakte de man zich daarmee schuldig aan opruiing tot geweld tegen de overheid', zo laat het OM dinsdag weten.

Speech tijdens boerenmanifestatie

Het eerste moment was op 2 juli 2022, tijdens een boerenmanifestatie in Tuil. Van Meijeren hield daar toen een speech die ook op internet is geplaatst. In deze speech bracht hij naar voren dat het toelaatbaar is zich gewelddadig te verzetten tegen de overheid, mocht die overgaan tot onteigening van boeren.

'Optrekken naar parlement'

Het tweede moment heeft betrekking op uitspraken in een interview dat op 13 november 2022 is gepubliceerd op internet. Van Meijeren in dat interview aan te hopen op een revolutionaire beweging die zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en die bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement. 

Revolutie

Van Meijeren zegt daar verder over dat het verleden en tal van voorbeelden wereldwijd laten zien dat daar slachtoffers bij vallen, soms dodelijke slachtoffers. Dat is vreselijk. Hij hoopt dat dat voorkomen kan worden en dat alles vreedzaam blijft, maar op een dergelijke revolutie hoopt hij wel.

Opruiend karakter

Een politicus moet zaken van algemeen belang aan de orde kunnen stellen, ook als hij daarmee anderen kan kwetsen, choqueren of verontrusten. Tegelijk draagt een politicus in het publieke debat ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de rechtstaat.

Volgens het OM heeft Van Meijeren zich met zijn uitspraken schuldig gemaakt aan twee gevallen van strafbare opruiing tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag.

Onderzoek Rijksrecherche

Het onderzoek in deze zaak is gedaan door de Rijksrecherche, dat is de aangewezen opsporingsinstantie voor misdrijven die door politici en ambtenaren zijn gepleegd. Van Meijeren is over het onderzoek en de beslissing van het Openbaar Ministerie geïnformeerd en was eerder al opgeroepen voor verhoor, waar hij niet is verschenen.

Strafdossier 

'De vervolgingsbeslissing is inmiddels aan Van Meijeren medegedeeld. Hij zal het strafdossier ontvangen en hem is de vraag gesteld of er nog voor hem relevante stukken aan toegevoegd moeten worden', aldus het OM.

Categorie:
Provincie: