woensdag, 14. februari 2024 - 14:57 Update: 14-02-2024 15:04

Bouw appartementencomplex in bosgebied Naarden mag voorlopig niet starten

Man overlijdt na val ijzeren balk
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Naarden

De vergunning die de gemeente Gooise Meren verleende voor de bouw van een appartementencomplex aan de Driftweg in Naarden kan nu niet in stand blijven.

In strijd met bestemmingsplan

'Het bouwplan is namelijk in strijd met het bestemmingsplan', zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland woensdag. De gemeente moet nu opnieuw naar het plan gaan kijken; in de tussentijd mag niet gebouwd worden.

Buurgemeente en provincie in beroep

Over het bouwplan is veel te doen. Het perceel in het bosgebied vlakbij de gemeentegrens met Huizen is nu niet bebouwd en de eigenaar kwam met een plan voor een gebouw van 17 appartementen, verspreid over 11 bouwlagen, tot een hoogte van 35 meter. Toen de gemeente de gevraagde vergunning verleende, stapten niet alleen omwonenden en natuurorganisaties naar de bestuursrechter: ook de buurgemeente Huizen en de provincie Noord-Holland stelden beroep in. 

Bestemmingsplan: Goot maximaal 6,5 meter hoog maar wel schuin dak

Het belangrijkste discussiepunt was hoe het bestemmingsplan, dat in 2005 door de voormalige gemeente Naarden is gemaakt en daarna op deze plek nooit meer is gewijzigd, moet worden gelezen. Dat plan biedt veel mogelijkheden en stelt bijvoorbeeld geen beperkingen aan hoe hoog een gebouw mag zijn. Er staat wel in dat de goot maximaal 6,5 meter hoog mag zijn en dat er vanaf de goot een schuin dak gebouwd mag worden. Omdat het om een groot perceel gaat, kan de top van zo’n schuin dak inderdaad 35 meter hoog worden.

Vergissing van de gemeente in 2005

De rechtbank is het met de eisende partijen eens dat het erop lijkt dat de gemeente in 2005 meer bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan heeft opgenomen dan eigenlijk de bedoeling was. Uit de besluitvorming uit die tijd blijkt namelijk dat de gemeente Naarden toen wilde meewerken aan een plan voor een landhuis dat véél kleiner en lager was dan het huidige gebouw. Deze vergissing van de gemeenteraad betekent echter niet dat er nu geen hoogbouw mag komen. Het bestemmingsplan is namelijk leidend, omdat het voor iedereen duidelijk moet zijn wat ergens wel of niet mag.

Balkons in het schuine dak

Een hoog gebouw mag dus, maar de rechtbank komt toch tot de conclusie dat het bestemmingsplan dít gebouw niet toestaat. In totaal liggen negen van de elf bouwlagen in het schuine dak; boven de 6,5 meter. Die verdiepingen hebben allemaal grote balkons die veel regenwater afvoeren. De rechtbank vindt dat die grote balkons meetellen bij het bepalen van de goothoogte. En daardoor ligt die hoogte veel hoger dan de 6,5 meter die het bestemmingsplan toestaat. 

Gemeente aan zet

De gemeente moet nu opnieuw naar de zaak gaan kijken, om te beoordelen of zij mag en wil meewerken aan een afwijking van het bestemmingsplan. De zaak krijgt dus nog een vervolg. De rechtbank heeft als ‘voorlopige voorziening’ bepaald dat er in de tussentijd niet gebouwd mag worden.

Bosgebied

De rechtbank heeft ook uitspraak gedaan over de vergunning die de gemeente verleende voor de aanleg van een weg van de Driftweg naar het nieuwe appartementencomplex. Ook daarvan vindt de rechtbank dat de gemeente de aanvraag niet goed heeft beoordeeld. In die procedure krijgt de gemeente de kans om beter te onderbouwen waarom de weg het bosgebied niet aantast.

Categorie:
Provincie: