maandag, 17. juni 2024 - 12:39

46% meer hypotheken met NHG afgesloten

huis-sleutel-hypotheek-rente
Amsterdam

Maar liefst 46% meer woningeigenaren kozen in 2023 voor een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) bij de aankoop van hun nieuwe woning. Deze stijging ten opzichte van het jaar ervoor komt voornamelijk omdat meer woningen onder de NHG-grens vielen en omdat beleggers door strengere overheidsregels, waaronder de verhoogde overdrachtsbelasting van 10,4%, nauwelijks meer huizen kochten.

Dit blijkt uit het jaarverslag van NHG. Een hypotheek met NHG kan alleen worden afgesloten binnen de zogenaamde NHG-grens. Deze was in 2023 € 405.000 en is gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde. Het rentevoordeel voor een hypotheek met NHG was in 2023 gemiddeld 0,46%.  

In vergelijking met 2022 was het verschil tussen de gemiddelde koopsom en de NHG-grens klein, waardoor meer hypotheken met NHG afgesloten konden worden. Bovendien werden er minder woningen zonder hypotheek verkocht omdat de vraag naar beleggingspanden sterk afnam. Naast de 83.554 garanties voor de aankoop van een woning, werden er 23.178 overige garanties geregistreerd, bijvoorbeeld voor woningverbetering of bij oversluiting (in 2022: 44.297). Deze daling houdt verband met de gestegen hypotheekrentetarieven in 2023, waardoor het minder aantrekkelijk is geworden om te verbouwen, te verduurzamen of om de hypotheek over te sluiten. 

Woningbehoud 

Vanuit een unieke positie tussen markt en overheid neemt NHG de risico's en taken over daar waar de markt dat niet kan. Eind 2023 bedraagt het fondsvermogen van NHG € 1.680 miljoen. Dit stelt de organisatie in staat om toekomstige verliezen op te kunnen vangen, zonder een beroep op de achtervang van de overheid te hoeven te doen. NHG zet zich in om ervoor te zorgen dat mensen op een verantwoorde manier toegang behouden tot de woningmarkt en blijft zich ook onveranderd hard maken voor woningbehoud. Met NHG koopt de woningeigenaar de garantie om onder voorwaarden kwijtschelding van een eventuele restschuld te krijgen, bij verkoop van de woning. Dit vangnet is een belangrijk onderdeel van de organisatie en beperkt de risico’s van eigen woningbezit. Want juist als het tegenzit − het inkomen staat onder druk of een relatie zit in zwaar weer − kan het moeilijk zijn om de maandelijkse hypotheeklasten te betalen. Op die momenten kan de woningeigenaar een beroep doen op NHG om naar een oplossing te zoeken waardoor de woning toch behouden kan worden. In 2023 heeft NHG 461 consumenten met hypotheekproblemen geholpen met een oplossing op maat. 

Als woningbehoud echt niet mogelijk is, dan neemt NHG de eventuele restschuld bij verkoop op zich. Ook in 2023 was het aantal verliesdeclaraties erg laag. Vanwege hoge huizenprijzen is de verkoopopbrengst van een woning in vrijwel alle gevallen voldoende om de hypotheekschulden te kunnen afbetalen. NHG ontving in het verslagjaar in totaal 33 (2022: 8) verliesdeclaraties, hiervan zijn er 22 (2022: 8) geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. In totaal werd er € 0,8 miljoen uitgekeerd vanwege verliesdeclaraties bij een onvermijdelijke verkoop. Het gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag bedroeg ca. € 35.000, vooral veroorzaakt door drie incidentele hogere verliezen. 

Maatschappelijke impact  

In 2023 kozen minder mensen ervoor om een extra bedrag te financieren om de woning te kunnen verduurzamen. In totaal daalde het aandeel leningen met NHG waarin energiebesparende voorzieningen zijn meegefinancierd van 30,7% in 2022 naar 26,5% in 2023. Energiebesparende voorzieningen werden in 2023 vooral meegefinancierd bij de aankoop van een woning en in mindere mate bij oversluiten of verhogen van de lening. Het aandeel kopers dat verduurzaming meefinancierde steeg licht van 21,1% in 2022 naar 23,6% in 2023. In absolute aantallen werd bij 20.000 leningen met NHG verduurzaming meegefinancierd bij aankoop van de woning.  

Naast de financiële cijfers maken we ook de maatschappelijke impact van NHG inzichtelijk. In de komende jaren bouwt NHG dit uit tot een volwaardig verslag dat voldoet aan de Europese vereisten (CSRD) die overigens pas in 2026 verplicht worden gesteld. “We willen vanuit onze maatschappelijke missie bijdragen aan een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid”, vertelt Bjorn Jonkergouw, manager Finance & Staf. “Nog een vermeldingswaardig feit is dat we in 2023 zijn uitgeroepen tot worldclass workplace. Dit label wordt door Effectory toegekend aan organisaties die door hun eigen medewerkers bovengemiddeld hoog worden gewaardeerd op het gebied van medewerkers bevlogenheid en goed werkgeverschap. In de categorie 'non-profit' haalde NHG de hoogste score.” 

Categorie:
Provincie: